Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Analityk finansowy

Instytut Centrum Zdrowia Matki PolkiO firmie

 • Rzgowska 281, Łódź
  Łódź, łódzkie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Rzgowska 281

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • Osoba pełniąca tę rolę pod nadzorem Z-cy Dyrektora ds. Finansowych-Głównego Księgowego czynnie uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji.

 • Aktywny udział w procesie budżetowania i prognozowania lub planowania krótkoterminowego i wieloletniego.

 • Kontrola realizacji powyższych planów.

 • Analiza realizacji budżetów, wyjaśnianie odchyleń, rekomendacje.

 • Przygotowywanie okresowych i doraźnych raportów finansowych. Analiza wyników finansowych, biznesowa analiza przychodów i kosztów- cykliczna oraz ad hoc.

 • Tworzenie syntetycznych i analitycznych raportów informacyjnych z zakresu kontrolingu finansowego (analiza i wizualizacja danych).

 • Kontrola kosztów.

 • Miesięczny przegląd i weryfikacja pakietów sprawozdawczości finansowej

 • Regularne monitorowanie i analiza dużej ilości danych.

 • Bieżąca współpraca z komórkami merytorycznymi.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, matematyki lub pokrewne.

 • Znajomość rachunkowości zarządczej.

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Excel (budowanie funkcji / korzystanie z funkcjonalności bazodanowych – tabele przestawne, funkcje sumujące, wyszukiwania i adresu)

 • 1-2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

 • Umiejętność zarządzania budżetem.

 • Wysokie zdolności analityczne i umiejętność wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych i innych informacji - analiza trendów, wskaźników, formułowanie i prezentacja wniosków.

Mile widziane

 • Umiejętność oceny i wyboru odpowiedniego podejścia zmierzającego do szybkiej realizacji zadań.

 • Praca z bardzo dużą ilością danych zarówno ustrukturyzowanych jak i rozproszonych

 • Doświadczenie w dziale controllingu, w audycie lub w dziale księgowości.

 • Doświadczenie w obszarze raportowania / rachunkowości zarządczej.

 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, sumienność i dokładność.

 • Wysoka komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 • Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnym lub niepełnym – do uzgodnienia

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • Stabilne zatrudnienie,

 • Dodatek za wysługę lat

 • Staż pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV, list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Kopia uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do PIIB

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

- w Dziale Kadr i Płac ICZMP w Łodzi, Szpital Ginekologiczno - Położniczy

- ul. Rzgowska 281/289 – pok. 5a

- pocztą na adres Instytut CZMP Dział Kadr i Płac 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289

- pocztą elektroniczną poprzez przycisk "aplikuj"

Informujemy, że nawiążemy kontakt z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.