Analityk finansowy rynku nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości S.A.O firmie

Polski Holding Nieruchomości S.A.

al. Jana Pawła II 12

Warszawa

Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami poszukuje do współpracy osoby z doświadczeniem finansowo-komercyjnym w branży nieruchomości na stanowisko:
Analityk finansowy rynku nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki: 

 • analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym (atrakcyjność lokalizacji, ocena parametrów ekonomicznych, rodzaj praw do nieruchomości itp.),
 • przygotowywanie analiz finansowych inwestycji i ocena ich rentowności, efektywności,
 • współpraca z doradcami zewnętrznymi, w tym w zakresie analiz i akceptacja raportów due diligence z zakresu komercjalizacji i wyceny,
 • współtworzenie wniosków inwestycyjnych,
 • przygotowanie raportów i prezentacji na potrzeby Zarządu, klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie zagadnień finansowo-prawnych dla projektów komercyjnych i mieszkaniowych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w firmach doradczych, w szczególności w zakresie analizy rynku, wycen nieruchomości, doradztwa komercyjnego,
 • doskonałe umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • skrupulatność, terminowość i odpowiedzialność,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy wielozadaniowej,
 • aktywne podejście do rozwiązywania problemów, wykazywanie inicjatywy, samodzielność
  i kreatywność,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym, wyznającej zasadę Work-Life Balance,
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (życiorys) do dnia 13 marca br.
za pomocą przycisku APLIKUJ.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1)do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1)Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

2)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu: [_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Polski Holding Nieruchomości S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości, zajmująca się wynajmem powierzchni biurowych oraz obrotem nieruchomościami poszukuje do współpracy osoby z doświadczeniem finansowo-komercyjnym w branży nieruchomości na stanowisko:
Analityk finansowy rynku nieruchomości
Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki: 

 • analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym (atrakcyjność lokalizacji, ocena parametrów ekonomicznych, rodzaj praw do nieruchomości itp.),
 • przygotowywanie analiz finansowych inwestycji i ocena ich rentowności, efektywności,
 • współpraca z doradcami zewnętrznymi, w tym w zakresie analiz i akceptacja raportów due diligence z zakresu komercjalizacji i wyceny,
 • współtworzenie wniosków inwestycyjnych,
 • przygotowanie raportów i prezentacji na potrzeby Zarządu, klientów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie zagadnień finansowo-prawnych dla projektów komercyjnych i mieszkaniowych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w firmach doradczych, w szczególności w zakresie analizy rynku, wycen nieruchomości, doradztwa komercyjnego,
 • doskonałe umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • skrupulatność, terminowość i odpowiedzialność,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacji i efektywnej pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy wielozadaniowej,
 • aktywne podejście do rozwiązywania problemów, wykazywanie inicjatywy, samodzielność
  i kreatywność,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie z osobami o dużym doświadczeniu zawodowym, wyznającej zasadę Work-Life Balance,
 • przyjazną atmosferę pracy ukierunkowaną na podnoszenie kwalifikacji i rozwój zawodowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia.
Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą, proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (życiorys) do dnia 13 marca br.
za pomocą przycisku APLIKUJ.
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, tel. 48 (22) 850 91 00, [email protected], dalej „Pracodawca”. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w związku  z uczestnictwem w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

1)do zakończenia procesu rekrutacji (oraz przez okres 6 miesięcy) w związku z którym aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2)do 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku, gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

1)Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

2)Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże odmowa spowoduje niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

4)Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt w zakresie realizacji Pani/Pana praw - e-mail: [email protected]

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o załączenie w aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Polski Holding Nieruchomości S.A. al. Jana Pawła II 12, 00-124 w Warszawie może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu: [_] przeprowadzenia procesu rekrutacji [_] na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

Zostałam/em poinformowana/ny, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że mam świadomość, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustawach jest dobrowolne.”

Ogłoszenie archiwalne