Analityk Finansowy - Specjalista ds. Controllingu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa zlecenie
 • 27.06.2019
 • Ważna jeszcze 9 dni (do 27.07.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Walmark Sp. z o.o. poszukuje 

  Analityk Finansowy - Specjalista ds. Controllingu

  Miejsce pracy: Warszawa
  Praca na umowę zlecenie

  ZADANIA:

  • uczestnictwo w procesie zamknięcia miesiąca oraz miesięczne rozliczenia kosztów,
  • udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz i monitorowaniu ich wykonania,
  • przygotowywaniem raportów i analiz finansowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne,
  • analiza rentowności produktów spółki,
  • kontrola i optymalizacja kosztów operacyjnych,
  • kalkulacja opłacalności planowanych projektów,
  • bieżące wsparcie analityczne zarządu oraz kadry menedżerskiej.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie o profilu: finanse, ekonomia, rachunkowość, matematyka, ekonometria (studenci ostatnich lat mile widziani),
  • podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
  • praktyczna bardzo dobra znajomość MS Excel,
  • mile widziana znajomość funkcjonowania innych baz danych, np. SQL, MS Access, Visual Basic,
  • umiejętność strukturyzowania arkuszy obliczeniowych,
  • analityczny sposób myślenia i prezentowania rozwiązań,
  • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność,
  • komunikatywną znajomość języka angielskiego.

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie,
  • dla studentów elastyczne godziny pracy (min. 25 godz. w tygodniu),
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  • możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.


  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Czekamy na Ciebie!

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

  Na zgłoszeniu prosimy załączyć klauzulę o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883". Zapewniamy pełną dyskrecję, jednocześnie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a niewykorzystanych ofert nie odsyłamy.

  Klauzula informacyjna

  Kto jest administrator danych
  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WALMARK Sp.z o.o. z siedzibą
  w Sosnowcu przy ul ul. Teatralnej 9, 41-200 Sosnowiec zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 m-cy od daty złożenia aplikacji.
  Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

  Odbiorcy danych
  Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki.

  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

  Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

  Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy [email protected]