Klauzula informacyjna dla uczestników procesów rekrutacji TuMieszkamy


Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest, Zespół Zarządców Nieruchomości sp.z o.o. zwana dalej Spółką 


Kontakt w sprawie Państwa danych
Mogą się Państwo kontaktować w sprawie danych osobowych / z inspektorem ochrony danych osobowych  pod adresem: [email protected]


Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Spółki z Grupy City Service Polska operujące pod marką „TuMieszkamy”  jako potencjalni pracodawcy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Tumieszkamy

Analityk Finansowy

TumieszkamyO firmie

Tumieszkamy

Komitetu Obrony Robotników 48

Warszawa

top

szukamy

ANALITYKA FINANSOWEGO
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:        

 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu i planu wieloletniego, 
 • kontrola realizacji powyższych planów w zakresie przychodów i kosztów,
 • analiza opłacalności planowanych inwestycji, produktu, regionu, oddziału itp. 
 • optymalizacja i rozwój narzędzi do procesów kontrolingowych, analizy i raportowania, 
 • wsparcie analityczne dla wszystkich działów firmy,
 • planowanie i modelowanie finansowe oraz operacyjne,
 • współpraca w ramach Pionu Finansów oraz Pionami Operacyjnymi w procesie zamknięcia miesiąca oraz bieżącego wykorzystania budżetu,
 • wdrażanie nowych narzędzi do raportowania i planowania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, itp.) 
 • 3 lata doświadczenia w obszarze raportowania, finansowego lub analizy finansowej,
 • myślenie analityczne,
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • bardzo dobra znajomość programu MS Excel, Power Query i VBA,
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, rzetelność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Wybranym kandydatom zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, upominki świąteczne).
 
top
TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
 
TuMieszkamy oferuje usługi zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w oparciu o wnikliwe analizy i badania potrzeb klientów oraz starannie dobierając kluczowych partnerów. Liczba obsługiwanych nieruchomości stawia nas wśród największych zarządców w Polsce. Posiadamy ponad 100 biur na terenie całego kraju, co pozwala nam być zawsze blisko naszych Mieszkańców.
Od 2013 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. nieruchomościami mieszkaniowymi oraz obiektami publicznymi. City Service kontroluje grupę, która zajmuję się zarządzaniem obiektami i zintegrowanymi usługami użyteczności w Europie. Akcje City Service są notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
uMieszkamy to wspólna marka spółek z grupy City Service: Atrium 21, Progresline, Concierge, Certus, ZZN, Famix, DomBest, TED, Santer pod którą oferują swoim klientom najlepsze usługi na rynku.
 
ANALITYKA FINANSOWEGO

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:        

 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu i planu wieloletniego, 
 • kontrola realizacji powyższych planów w zakresie przychodów i kosztów,
 • analiza opłacalności planowanych inwestycji, produktu, regionu, oddziału itp. 
 • optymalizacja i rozwój narzędzi do procesów kontrolingowych, analizy i raportowania, 
 • wsparcie analityczne dla wszystkich działów firmy,
 • planowanie i modelowanie finansowe oraz operacyjne,
 • współpraca w ramach Pionu Finansów oraz Pionami Operacyjnymi w procesie zamknięcia miesiąca oraz bieżącego wykorzystania budżetu,
 • wdrażanie nowych narzędzi do raportowania i planowania

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, itp.) 
 • 3 lata doświadczenia w obszarze raportowania, finansowego lub analizy finansowej,
 • myślenie analityczne,
 • znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • bardzo dobra znajomość programu MS Excel, Power Query i VBA,
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, rzetelność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Wybranym kandydatom zapewniamy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, upominki świąteczne).

Ogłoszenie archiwalne