Oferta pracy

Analityk Inwestycyjny/Associate

PFR Ventures Sp. z o.o.

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 3 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC

 • Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;

 • Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);

 • Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.

 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;

 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;

 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;

 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;

 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;

 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;

 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;

 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy wykształcenia wyższego;

 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;

 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);

 • Znajomości KSH;

 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane

 • Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

To oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • pakiet prywatnej opieki medycznej;

 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;

 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

PFR Ventures Sp. z o.o.

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

PFR Ventures to podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP będących na różnych etapach rozwoju poprzez fundusze VC oraz grupy aniołów biznesu.

Przewiń do profilu firmy