Oferta pracy

Szanowni Państwo,

w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dlatego też w wykonaniu obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych[1] informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („Towarzystwo”)[2], nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: [email protected],
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: [email protected],
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego[3],
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów,
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji,
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 7. przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego; odmowa podania danych uniemożliwi Państwu udział w tym procesie.

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

[2] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[3] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych w związku z art. 221 Kodeksu pracy

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Analityk inwestycyjny

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 15 dni
  do: 01 maj 2021
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych z ponad 10-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją rynkową,
 • zarządzające wszystkimi rodzajami funduszy inwestycyjnych - parasolem FIO i SFIO, publicznymi ETF-ami, aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, funduszami sekurytyzacyjnymi i dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych,
 • tworzone przez doświadczony zespół specjalistów, świadczący kompleksowe usługi na rzecz inwestorów detalicznych i profesjonalnych,
 • otwarte na innowacje i rozwój.

Analityk inwestycyjny

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie analiz i decyzji przedinwestycyjnych,
 • weryfikacja wycen aktywów Funduszy,
 • sporządzanie wycen spółek, instrumentów dłużnych i wierzytelności,
 • ocena sytuacji finansowej emitentów obligacji, pożyczkobiorców, spółek portfelowych Funduszy,
 • wykonywanie czynności nadzoru właścicielskiego.

Oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w zakresie analiz, wycen przedsiębiorstw / projektów inwestycyjnych zdobytego w instytucji finansowej lub firmie doradczej,
 • biegłej umiejętności wyceny spółek, instrumentów dłużnych i wierzytelności,
 • biegłej znajomości MS Excel (mile widziana znajomość VBA),
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z księgowością Funduszy,
 • mile widziane doświadczenie zdobyte w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • rozwój zawodowy, 
 • praca w doświadczonym zespole, 
 • atrakcyjny pakiet socjalny.  


 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych z ponad 10-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją rynkową,
 • zarządzające wszystkimi rodzajami funduszy inwestycyjnych - parasolem FIO i SFIO, publicznymi ETF-ami, aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, funduszami sekurytyzacyjnymi i dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych,
 • tworzone przez doświadczony zespół specjalistów, świadczący kompleksowe usługi na rzecz inwestorów detalicznych i profesjonalnych,
 • otwarte na innowacje i rozwój.
Analityk inwestycyjny

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie analiz i decyzji przedinwestycyjnych,
 • weryfikacja wycen aktywów Funduszy,
 • sporządzanie wycen spółek, instrumentów dłużnych i wierzytelności,
 • ocena sytuacji finansowej emitentów obligacji, pożyczkobiorców, spółek portfelowych Funduszy,
 • wykonywanie czynności nadzoru właścicielskiego.

Oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w zakresie analiz, wycen przedsiębiorstw / projektów inwestycyjnych zdobytego w instytucji finansowej lub firmie doradczej,
 • biegłej umiejętności wyceny spółek, instrumentów dłużnych i wierzytelności,
 • biegłej znajomości MS Excel (mile widziana znajomość VBA),
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z księgowością Funduszy,
 • mile widziane doświadczenie zdobyte w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • rozwój zawodowy, 
 • praca w doświadczonym zespole, 
 • atrakcyjny pakiet socjalny.  

Ogłoszenie archiwalne