Ta oferta pracy jest nieaktualna od 314 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk Kredytowy w Oddziale Korporacyjnym

 • Opole, opolskie
 • Specjalista
 • 2018-07-11

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   

  Analityk Kredytowy w Oddziale Korporacyjnym
  miejsce pracy: Opole
  numer referencyjny: ASZ/111/0718

  Zakres obowiązków:

  • ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw (klientów Banku) w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka
  • przygotowanie umów dotyczących produktów ryzyka oraz umów zabezpieczeń
  • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia, wystawienia i spłaty produktów ryzyka
  • utrzymywanie relacji biznesowych z klientami korporacyjnymi poprzez udział w spotkaniach z klientami (przy wsparciu Doradcy)
  • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w aplikacji system kredytowy i innych
  • prowadzenie kwartalnego monitoringu ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych
  • współpraca z klientami w zakresie obsługi produktów kredytowych

   Oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • doświadczenie w zakresie oceny sytuacji finansowej 
  • wiedza na temat analizy finansowej, prawnego zabezpieczenia kredytów, oceny opłacalności, przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowego, produktów bankowych (szczególnie produkty ryzyka) 
  • praktyczna znajomość MF Office
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność syntezy i wyciągania wniosków, umiejętność budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, umiejętności prezentacyjne 

  Nasza oferta:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w ramach Grupy mBanku
  • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej
  • możliwość rozwoju zawodowego w ramach Grupy mBank
  • praca w poszanowaniu idei work-life balance
  • atrakcyjny pakiet socjalny i różnorodne benefity  (m.in. prywatna opieka medyczna, karta sportowa) 
  • możliwość dołączenia do klubów mBanku
  • mobilne narzędzia do rozwoju kompetencji, dostęp do szerokiej gamy ebooków, audiobooków

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.