Ta oferta pracy jest nieaktualna od 29 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk Łańcucha Dostaw

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 2019-02-25

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Analityk Łańcucha Dostaw

   

  Miejsce pracy: Warszawa, biuro centralne

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Codzienna analiza danych dla  przepływów towarowych pomiędzy dostawcami, magazynem centralnym i siecią sklepów
  • Kontrola rekomendowanych wielkości zamówień przez system informatyczny
  • Wprowadzanie swoich propozycji zamówień dla wybranych grup produktów/ dostawców/ odbiorców
  • Kontrola stanów magazynowych, poziomu zapasów, wskaźników rotacji                             

  OCZEKIWANIA:

  • Wysokie zdolności analityczne
  • Dobra znajomość pakietu MS Office, w tym szczególnie Microsoft Excel
  • Znajomość języka angielskiego
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Wykształcenie wyższe

  OFERUJEMY:

  • Zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku
  • Zdobycie cennego doświadczenia zawodowego
  • Pracę w zgranym i profesjonalnym zespole

   

  CV prosimy przesyłać za pomocą przycisku:

  opis

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083512, NIP: 5252175977, REGON: 016317049.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi:

  • drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub
  • korespondencyjnie na adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”).

  Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji, na który aplikujesz oraz rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości, jeżeli wyrazisz taką wolę.

  Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażająca się poprzez zgłoszenie aplikacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

  W niektórych przypadkach (np. w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa lub dochodzenia roszczeń) Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (przez okres wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego). 

  Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe będziemy udostępniać naszym podwykonawcom, którzy wspierają nas w procesie organizacji
  i przeprowadzania procesu rekrutacji, w tym podmiotom świadczącym dla nas usługi IT, dostawcy systemu rekrutacyjnego oraz naszym doradcom.

  Dane osobowe mogą być przekazane do Izraela. Zapewniamy jednak, że Super-Pharm zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony, o których mowa w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 31 stycznia 2011 r

  Okres przechowywania danych osobowych

  Twoje dane będą przetwarzane:

  • przez czas prowadzenia procesu danej rekrutacji,
  • w przypadku wyrażenia zgody na ich użycie do przyszłych procesów rekrutacyjnych nie dłużej niż 18 miesięcy
  • do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody.

  Twoje prawa

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych;
  • prawo do sprostowania, czyli poprawienia lub zaktualizowania Twoich danych;
  • prawo do usunięcia Twoich danych;
  • prawo do sprostowania Twoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  • prawo do przenoszenia Twoich danych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   

  Masz również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych i możesz to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

   

  Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

  W aplikacji proszę zawrzeć poniższe zgody.

   

  (x) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Super-Pharm Poland Sp. z o. o.  moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że Super-Pharm Poland Sp. z o. o.  będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

   

  (x) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu/ załączonych dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.