Oferta pracy

Analityk / Programista PL/SQL

mBank S.A.O firmie

 • Wrocław, dolnośląskie

 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Analityk / Programista PL/SQLNumer ref.: UGR/070/1020

Zespół zlokalizowany jest w Łodzi i Warszawie. Natomiast pracujemy w pełni zdalnie i jesteśmy otwarci na kandydatów/kandydatki także z innych miast :)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • prowadzenie prac projektowych i implementacyjnych w systemach informatycznych opartych o technologie Oracle oraz MS SQL
 • praca w zespole (3-4 osoby), którego zadaniem jest rozszerzanie DSA (Data Staging Area) – najniższej warstwy hurtowni danych
 • współpraca z użytkownikami końcowymi (biznesowymi) przy zbieraniu i analizie wymagań dotyczących pozyskiwania danych z systemów źródłowych do hurtowni danych
 • czynny udział w testach wewnętrznych oprogramowania
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu
 • współpraca w opracowywaniu nowych rozwiązań i obieraniu kierunków rozwojowych – w tym wprowadzanie automatyzacji zadań
 • wdrażanie działań dot. poprawy jakości danych w systemach oraz aplikacjach eksportujących dane do hurtowni danych
 • wsparcie w opiniowaniu specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, technicznej i administracyjnej przygotowanej przez zespół ze strony trzeciej

Masz to COŚ?

 • minimum 2-letnie doświadczenie programistyczne w obszarze baz danych i aplikacji
 • praktyczna znajomość Oracle lub MS SQL
 • wysoka samodzielność oraz zorientowanie na cele i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań
 • bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność diagnozowania problemów i szybkiego reagowania na nie
 • krytyczne patrzenie na zadania, nastawienie na automatyzację i upraszczanie
 • znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych; w szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi
 • umiejętność współpracy z klientem biznesowym oraz wewnętrznym i dostawcą zewnętrznym – wysoka komunikatywność, dociekliwość
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającej swobodną pracę z dokumentacją oraz literaturą techniczną
 • zdolność do pracy pod presją czasu, w tym umiejętność koordynowania wielu zadań jednocześnie

 

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość budowy modelu danych w HD oraz doświadczenie we wdrożeniach rozwiązań korporacyjnych klasy BI
 • znajomość Informatica Power Center
 • znajomość metodyki KANBAN lub SCRUM
 • doświadczenie w pracy w strukturze macierzowej

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy