Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

KZ/111/1021

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Analityk sprzedażowy ds. dużych przedsiębiorstw

mBank S.A.

 • Opole, opolskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Analityk sprzedażowy ds. dużych przedsiębiorstwNumer ref.: KZ/111/1021

Do naszego Oddziału Korporacyjnego poszukujemy analitycznego umysłu, który dołączy do zespołu doświadczonych doradców i analityków sprzedażowych. Chcemy powierzyć Ci opiekę analityczną nad portfelem naszych klientów.

 

W tej roli będziesz odpowiadać za:

 • ocenę ryzyka kredytowego dużych klientów korporacyjnych i grup kapitałowych,
 • analizę finansową projektów inwestycyjnych,
 • strukturyzację warunków transakcji i zabezpieczeń,
 • prowadzenie oceny i monitoringu zabezpieczeń transakcji, monitoring klientów, posiadających zaangażowanie kredytowe,
 • sporządzanie raportów oceniających, wniosków kredytowych i prezentowanie ich na komitetach kredytowych,
 • formułowanie propozycji zaangażowania i przygotowanie propozycji kredytowej,
 • współpracę z różnymi jednostkami banku celu terminowego udostępniania Klientom  produktów ryzyka,
 • sporządzanie umów kredytowych i umów zabezpieczeń.

Z przyjemnością zaprosimy Cię do rozmów, jeśli posiadasz:

 • doświadczenie w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • wiedzę z zakresu analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
 • umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 • umiejętność budowania partnerskich relacji.

Od nas otrzymasz:

 • pracę w oddziale w Opolu, w innym mieście lub zdalnie - wtedy zaprosimy Cię na kawę przynajmniej raz w miesiącu,
 • umowę o pracę,
 • przejrzysty system wynagradzania (w tym bonus roczny),
 • bogaty pakiet socjalny (w tym opiekę medyczną w LuxMed, dofinansowanie do wypoczynku, świąt, ZFŚS, preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie),
 • wsparcie merytoryczne ekspertów produktowych,
 • możliwość udziału w programach rozwojowych,
 • wsparcie w opracowaniu indywidualnych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa,
 • bezpłatny dostęp do Legimi, Linkedin Learning, platformy językowej,
 • zniżki u partnerów.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne