mBank S.A.

Analityk sprzedażowy ds. dużych przedsiębiorstw [rekrutacja prowadzona online]

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Prosta 68, 00-838 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 4 maj 2020
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Dostęp do kursów LindeIn Learning Bonusy finansowe Szkolenia produktowe
  
Przejrzysty system wynagradzania Umowę
o pracę
 Prywatną opiekę medyczną
Analityk sprzedażowy ds. dużych przedsiębiorstw [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: RKO/018/0320

lokalizacja: Oddział Korporacyjny - Warszawa,

ul. Prosta

 

Zakres odpowiedzialności:

 • ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw (klientów Banku) w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka,
 • przygotowanie umów dotyczących produktów ryzyka oraz umów zabezpieczeń,
 • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia/wystawienia i spłaty produktów ryzyka,
 • utrzymywanie relacji biznesowych z klientami korporacyjnymi poprzez udział w spotkaniach z klientem wraz z doradcą,
 • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w aplikacji System Kredytowy i innych aplikacjach,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym zabezpieczeń i sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów korporacyjnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • doświadczenie w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw w obszarze bankowości korporacyjnej,
 • wiedza z zakresu analizy finansowej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowego oraz produktów bankowych (szczególnie produkty ryzyka),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 • umiejętność budowania partnerskich relacji.
Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Podejmujesz wyzwanie?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi doświadczeniami!
Analityk sprzedażowy ds. dużych przedsiębiorstw [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: RKO/018/0320

lokalizacja: Oddział Korporacyjny - Warszawa,

ul. Prosta

 

Zakres odpowiedzialności:

 • ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw (klientów Banku) w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka,
 • przygotowanie umów dotyczących produktów ryzyka oraz umów zabezpieczeń,
 • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia/wystawienia i spłaty produktów ryzyka,
 • utrzymywanie relacji biznesowych z klientami korporacyjnymi poprzez udział w spotkaniach z klientem wraz z doradcą,
 • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w aplikacji System Kredytowy i innych aplikacjach,
 • monitorowanie ryzyka kredytowego, w tym zabezpieczeń i sytuacji ekonomiczno-finansowej klientów korporacyjnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • doświadczenie w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw w obszarze bankowości korporacyjnej,
 • wiedza z zakresu analizy finansowej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowego oraz produktów bankowych (szczególnie produkty ryzyka),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność syntezy i wyciągania wniosków,
 • umiejętność budowania partnerskich relacji.

Oferujemy:

 • dostęp do kursów LinkedIn Learning,
 • bonusy finansowe,
 • szkolenia produktowe,
 • przejrzysty system wynagradzania,
 • umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne