mBank S.A.

Analityk sprzedażowy ds. małych i średnich przedsiębiorstw

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

mBank S.A.

Jana Kilińskiego 74

Łódź

Od nas dostaniesz:
  
Dostęp do kursów LindeIn Learning Bonusy finansowe Szkolenia produktowe
  
Przejrzysty system wynagradzania Umowę
o pracę
 Prywatną opiekę medyczną
Analityk sprzedażowy ds. małych i średnich przedsiębiorstw [rekrutacja prowadzona online]
miejsce pracy: Łódź, nr referencyjny: AKU/026/0320

Zakres obowiązków:

 • wstępna ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z segmentu MSP w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka
 • przygotowanie umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń
 • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia, wystawienia i spłaty produktów ryzyka
 • przygotowanie i prezentowanie propozycji kredytowych na komitetach kredytowych
 • prowadzenie kwartalnego monitoringu ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych
 • współpraca z klientami w zakresie obsługi produktów kredytowych
 • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w wewnętrznych aplikacjach

 Oczekiwania:

 • doświadczenie  w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw w obszarze bankowości
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki finanse bankowość, analiza przedsiębiorstw
 • wiedza z obszaru analizy finansowej, prawnych zabezpieczeń kredytów, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowego, produktów bankowych
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, syntezy i wyciągania wniosków
 • swoboda w precyzowaniu wniosków, umiejętność argumentowania
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i otwarty umysł

 

Zobacz, jak dbamy
o pracowników!
Podejmujesz wyzwanie?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi doświadczeniami!

 

Analityk sprzedażowy ds. małych i średnich przedsiębiorstw [rekrutacja prowadzona online]Numer ref.: AKU/026/0320

Zakres obowiązków:

 • wstępna ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z segmentu MSP w oparciu o narzędzia analizy finansowej, w tym ocena wniosków dotyczących produktów ryzyka
 • przygotowanie umów kredytowych oraz umów zabezpieczeń
 • bieżąca obsługa zleceń dotyczących uruchomienia, wystawienia i spłaty produktów ryzyka
 • przygotowanie i prezentowanie propozycji kredytowych na komitetach kredytowych
 • prowadzenie kwartalnego monitoringu ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych
 • współpraca z klientami w zakresie obsługi produktów kredytowych
 • rejestrowanie i administrowanie procesem decyzyjnym dotyczącym limitów kredytowych w wewnętrznych aplikacjach

 Oczekiwania:

 • doświadczenie  w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw w obszarze bankowości
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki finanse bankowość, analiza przedsiębiorstw
 • wiedza z obszaru analizy finansowej, prawnych zabezpieczeń kredytów, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, prawa bankowego, produktów bankowych
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, syntezy i wyciągania wniosków
 • swoboda w precyzowaniu wniosków, umiejętność argumentowania
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i otwarty umysł

 

Nasza oferta:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 • możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w branży finansowej
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach Grupy mBank
 • praca w poszanowaniu idei work-life balance
 • atrakcyjny pakiet socjalny i różnorodne benefity  (m.in.prywatna opieka medyczna, karta sportowa, bezpłatny dostęp do Linkedin Learning, biblioteki audiobooków) 

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowych (pracującym na wyłączność dla mBank SA) Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne