Ta oferta pracy jest nieaktualna od 360 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk Strategii

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 27.10.2017

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Analityk Strategii

  Nr oferty: Cen/DS/1/2017
  Miejsce pracy: Warszawa

  Bank Pekao S.A. jest jednym z największych banków w Polsce. Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności, zyskać dostęp do bogatej oferty szkoleniowej i programów rozwojowych. Teraz otwierają się przed Tobą nowe możliwości.

  Aktualnie Departament Strategii i Rozwoju Grupy raportujący bezpośrednio do Prezesa Zarządu wspiera Organizację w kluczowych i strategicznych projektach realizowanych na potrzeby Banku Pekao SA, do którego aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Analityk Strategii

   

  Stanowisko to jest kluczowe dla efektywnego wsparcia Zarządu i kluczowych managerów w budowaniu efektywnej strategii i rozwiązywaniu złożonych problemów kluczowych dla Organizacji. Proponowane stanowisko to doskonała oferta dla ambitnych, zaangażowanych i otwartych na biznesowe wzywania Kandydatów zainteresowanych:

  • pracą z Zarządem nad strategią grupy Pekao oraz wsparciem przy projektach M&A,
  • budowaniem prezentacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • opracowywaniem strategii i inicjatyw dla pionów biznesowych Banku,
  • wsparciem przy projektach ekspansji międzynarodowej / JVs,
  • analizą otoczenia makro i otoczenia konkurencyjnego,
  • opracowywaniem modeli finansowych,
  • opracowywaniem materiałów związanych z komunikacją strategii,
  • wychodzeniem ze strefy komfortu, czyli elastycznym i szybkim wchodzeniem w nowe role/zadania biznesowe. 

  Od idealnych Kandydatów oczekujemy:

  • Umiejętności kompleksowego myślenia, definiowania wyzwań oraz modelowania efektywnych rozwiązań od początku do końca
   z wykorzystywaniem różnorodnych modeli
   i narzędzi analizy finansowej i operacyjnej,
  • Posiadania różnorodnych doświadczeń w realizowaniu wyzwań biznesowych (ew. staże/praktyki) w firmach świadczących usługi consultingowe i/lub bankach inwestycyjnych,
  • Samodzielności i umiejętności nadawania priorytetów pracy własnej oraz efektywnego współdziałania z kolegami na różnych szczeblach Organizacji i z wyższą Kadrą Menadżerską prowadzących do efektywnej realizacji zdefiniowanych wyzwań nawet
   w warunkach ograniczonych zasobów,
  • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych oraz liderskich, w tym otwartości, umiejętności przyjmowania
   i dzielenia się informacją zwrotną wśród współpracowników,
  • Biegłej, praktycznej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • Wykształcenia wyższego lub bycia studentem min. czwartego roku studiów,
  • Doskonałej znajomości podstawowych narzędzi pracy: MS Excel i PowerPoint. 

  Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
  klikając w przycisk aplikowania.

  W tytule maila należy wpisać: Cen/DS/1/2017

  Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

  * Jednocześnie informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

  * Prosimy o zapoznanie się z informacją Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna:

  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) z siedzibą przy ulicy Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, uprzejmie informuje, że zapewnia ochronę danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez Bank w zbiorze osób ubiegających się o pracę dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Bank umów.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem.
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   

  Więcej ofert pracy www.pekao.com.pl/kariera

  bottom