Analityk Systemowo - Biznesowy

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.02.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 22.03.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
  w Departamencie Operacji /Dział Zarządzania Operacyjnego na stanowisko:
  Analityk Systemowo - Biznesowy
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: AJ/ASB/02/2019
   
  Jeśli masz doświadczenie w zakresie analizy potrzeb biznesu, dobrze czujesz się pracując na styku biznesu i IT w zakresie opracowania zmian w systemach niezbędnych do wsparcia codziennych procesów, jeśli chcesz uczestniczyć w najciekawszych projektach wdrożeniowych w Spółce i mieć realny wpływ na kluczowe narzędzia wykorzystywane przez nasz Biznes to właśnie na Ciebie czekamy!

  Podstawowe zadania:

  • udział w projektach wdrożeniowych w kluczowych systemach IT działających w Spółce,
  • przygotowywanie specyfikacji wymagań biznesowych,
  • udział w uzgadnianiu specyfikacji funkcjonalnej i systemowej planowanych zmian,
  • współpraca z zewnętrznym dostawcą usług,
  • współpraca z zespołem testerskim w zakresie odbiorów cząstkowych i wsparcie merytoryczne w uzgodnieniu zakresu testów,
  • współpraca z przedstawicielami biznesu jako doradca w zakresie możliwości systemu centralnego.

  Nasze oczekiwania:

  • minimum 3-letnie doświadczenie w roli analityka biznesowego dla systemu centralnego (warunek konieczny),
  • doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub konsultingowej,
  • doświadczenie w przeprowadzaniu analizy procesów biznesowych i umiejętność mapowania ich na funkcjonalności systemowe,
  • doświadczenie w pracy na projektach wdrożeniowych w metodyce SCRUM,
  • wykształcenie wyższe; ekonomiczne lub techniczne,
  • dobra znajomość języka angielskiego (praca z specyfikacją systemową oraz dokumentacją techniczną),
  • rozwinięte zdolności analityczne, wysokie umiejętności komunikacyjne,
  • zorientowanie na poszukiwanie rozwiązań oraz wysoka orientacja na cel,
  • umiejętność zarządzania czasem oraz priorytetami,
  • umiejętność podejmowania decyzji oraz samodzielność.

  Mile widziane:

  • znajomość notacji BPMN oraz UML,
  • doświadczenie w pracy z dostawcami usług lub/ i  współpracy z działami testów,
  • doświadczenie w zakresie integracji systemów z wykorzystaniem Web Service’ów.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, PPE),
  • świeże owoce dwa razy w tygodniu i możliwość korzystania z biblioteczki dla pracowników,
  • pracę w siedzibie Spółki w centrum Warszawy.

   

  Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować za pomocą przycisku
  Aplikuj z dopiskiem „AJ/ASB/02/2019".

  W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie (przepisanie) jednego lub obu oświadczeń następującej treści:

  1) dotyczy aktualnej rekrutacji

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych odrębnie przez każdego z Administratorów, tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.”

  2) dotyczy przyszłych rekrutacji, o ile kandydat jest nimi zainteresowany

  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych odrębnie przez każdego z Administratorów ,tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których moje CV zostanie uznane za adekwatne przez któregokolwiek z Administratorów.”

  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
   
  Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są niżej podane spółki, przy czym każda z nich przetwarza Państwa dane odrębnie w związku z własnym procesem rekrutacyjnym jako samodzielny administrator:
   
  PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 000-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031094, NIP: 521-04-190914, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 89 308 936,29 zł,
   
  PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000551487, NIP: 527-27-34-144, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 25 000 000,00 zł,
  zwanymi dalej każda z osobna jak i łącznie „Administrator”.
  Niżej podane informacje dotyczą każdego z Administratorów.
   
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: [email protected]
  Szczegółowe dane są dostępne na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.
   
  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody.
   
  Ujawnianie danych osobowych
  Pani/Pana dane nie będą ujawniane.
   
  Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu ich otrzymania przez Administratora chyba, że wcześniej Pani/Pan cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych.
   
  Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji procesu rekrutacji.
   
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierałaby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.