Analityk Systemowy

 • Żywiec, Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 20.05.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 19.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Analityk Systemowy
  Miejsce pracy : Warszawa, Wrocław, Katowice, Żywiec

  Nigdy nie byliśmy zdania, że dyplomy i ukończone uczelnie są wyznacznikiem wiedzy. Doświadczenie pokazuje, że najważniejsze są chęć ciągłego uczenia się i pasja. Jeżeli chcesz pracować w gronie pasjonatów – dołącz do nas! Atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów i wiele więcej – zobacz, co jeszcze możemy Ci zaproponować!

  Zadania:

  • Zbieranie, analiza oraz przygotowywanie specyfikacji wymagań IT w projektach (obszar systemów sprzedażowych, CRM, WDM, dedykowanych) u klientów biznesowych i publicznych
  • Rekomendowanie optymalnych rozwiązań na podstawie wiedzy o procesach biznesowych, funkcjonujących systemach informatycznych oraz standardach firmy,
  • Tworzenie oraz prezentowanie dokumentacji wdrażanych rozwiązań, modeli procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN, modeli systemów informatycznych z wykorzystaniem języka UML
  • Ścisła współpraca z właścicielem biznesowym, kierownikiem projektu, architektem, ekspertami obszarów i programistami w celu zapewnienia efektywnego dostarczania zmian oraz nowych funkcjonalności

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne oraz minimum 3 letnie doświadczenie w pracy związanej z realizacją powyższych zadań poparte udziałem w konkretnych projektach
  • Umiejętności analityczne w zakresie analizowania potrzeb i wymagań biznesowych klientów oraz znajomość zasad analizy biznesowej, funkcjonalnej i systemowej,
  • Znajomość UML, BPMN na poziomie bardzo dobrym,
  • Doświadczenie w pracy Enterprise Architect na poziomie bardzo dobrym
  • Podstawowa wiedza z zakresu metodyk projektowych (Agile, SCRUM) i inżynierii oprogramowania
  • Podstawowa wiedza w zakresie języków programowania, SQL-a
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (w piśmie i mowie)
  • Dokładność, sumienność i terminowość w wykonywanych zadaniach,
  • Umiejętność pracy w zespole i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne.
  • Dyspozycyjność w zakresie dojazdów do klientów na terenie Polski i Unii Europejskiej

  Mile Widziane:

  • Znajomość architektury korporacyjnej (TOGAF, ArchiMate),
  • Znajomość metodyk RUP (lub analogicznej), PRINCE2
  • Znajomość Microsoft Sharepoint 2013/2016, Office 365
  • Posiadanie aktualnego jednego z certyfikatów: OCUP (OMG Certified UML Professional), OCEB (OMG Certified Expert in Business Process Management), REQB (Requirements Engineering Qualification Board), CPRE (IREB Certified Professional for Requirements Engineering)

  Co Oferujemy:

  • Współpracę w oparciu o B2B
  • Współpracę z zespołem otwartych i kreatywnych ludzi,
  • Wsparcie zespołu doświadczonych specjalistów,
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych.
  • Benefity takie jak opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie

  Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania
  z dopiskiem w temacie: ""Analityk Systemowy” (lokalizacja)".

   Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

   

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez administratora oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora*
   
  *w przypadku chęci wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przechowywanie Pana/Pani danych przez administratora w celu ewentualnego uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w przyszłych rekrutacjach proszę zamieścić również fragment oznaczony kursywą (zgoda ta jest dobrowolna)”

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy, że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INFOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Wesoła 19B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114797, posiadająca nr NIP: 5532235835 oraz nr REGON: 070810718, dane kontaktowe: Żywiec (34-300), ul. Wesoła 19B, e-mail: [email protected], tel. kontaktowy: 33 476 11 11.
  2.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. przeprowadzenia rekrutacji przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) – w zakresie danych wskazanych w obowiązujących przepisach, a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
   2. w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przechowywania Pana/Pani danych na potrzeby przeprowadzania przyszłych rekrutacji przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych pracownicy administratora, jak również operatorzy pocztowi w przypadku konieczności doręczenia Panu/Pani korespondencji pocztowej,
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przechowywanie Pana/Pani danych przez administratora w celu ewentualnego uwzględniania Pana/Pani kandydatury w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 (dwóch) lat,
  5. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 20 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  6. w zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  8. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.