Ta oferta pracy jest nieaktualna od 159 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk/Tester

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Analityk/Tester
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: UGR/032/0618

  Główne zadania:

  • Współpraca z użytkownikami końcowymi (biznesowymi) przy zbieraniu i analizie wymagań dotyczących danych umieszczonych w nowym rozwiązaniu; w szczególności konieczność uszczegółowienia ogólnych zadań i koncepcji biznesowych
  • Przygotowywanie dokumentacji dla nowych rozwiązań
  • Opracowywanie scenariuszy testowych
  • Współpraca z zespołem developerskim
  • Testowanie nowych funkcjonalności i naprawionych usterek
  • Raportowanie błędów
  • Parametryzacja środowisk testowych

  Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe, studia techniczne lub ekonomiczne lub student ostatniego roku
  • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji
  • Znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Mile widziane doświadczenia na projekcie wdrożeniowym w roli analityka lub testera
  • Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej
  • Umiejętność współpracy z klientem biznesowym oraz wewnętrznym i dostawcą zewnętrznym – dociekliwość, zdolność prowadzenia negocjacji
  • Wysoka samodzielność oraz zorientowanie na cele i konsekwencja w realizacji powierzonych zadań – bardzo dobra organizacja pracy szybkie przyswajanie wiedzy
  • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
  • Spostrzegawczość i dokładność oraz samodzielność i odpowiedzialność
  • Umiejętność szybkiego i samodzielnego rozwijania własnej wiedzy
  • Zdolności analitycznego i logicznego myślenia

  Oferujemy:

  • Pracę w jednym z największych software house’ów w Polsce (250 osób oraz miliony linii kodu)
  • Nowoczesne procesy i narzędzia (m.in. Jira Agile, Git, Teamcity, Chef, Visual Studio 2015 i wiele innych)
  • Praca w zespole SCRUMowym
  • Możliwość pracy zdalnej 1-2 razy w tygodniu
  • Współtworzenie oprogramowania docenianego przez międzynarodowych ekspertów i wielokrotnie nagradzanego w konkursach na całym świecie (np. raport Forrestera, Efma, Finovate)
  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub B2B w renomowanej instytucji finansowej
  • Atrakcyjny pakiet socjalny

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

  Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.