Ta oferta pracy jest nieaktualna od 16 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk w Biurze Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 20.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thomson Reuters TOP100. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami, a sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych i stacji paliw. W ramach rozwoju energetyki, zakończony został projekt elektrociepłowni gazowo-parowej opartej na kogeneracji we Włocławku, a pozyskanie uruchomienie podobnego projektu w Płocku planowane jest w pierwszej połowie br. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 wyniosły ok. 152 mln boe. ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest najcenniejszą marką w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł, PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już pięć razy z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.
  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
  Analityk w Biurze Zarządzania Wynagrodzeniami i Benefitami
  Nr ref.: KRR03145
  Miejsce pracy: Warszawa
  Ważne do: 03/06/2019

  Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

  • analizę danych i opracowywanie raportów w obszarze kadr w ramach Spółki oraz międzynarodowej Grupy Kapitałowej
  • sporządzanie analiz i informacji zarządczej wraz z rekomendacjami, na potrzeby organów korporacyjnych Spółki
  • wdrażanie narzędzi/raportów usprawniających bieżący monitoring kosztów i zatrudnienia
  • współpracę przy sporządzaniu budżetów i prognoz oraz elementów planów strategicznych
  • analizę oraz monitorowanie mierników efektywności pracy w ramach Grupy Kapitałowej
  • implementację wypracowanych standardów i najlepszych praktyk w Grupie Kapitałowej

  Pracując u nas możesz liczyć na:

  • stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym koncernie
  • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
  • bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, karty sportowe, karty zakupowe i zniżkowe na paliwo, programy emerytalne i oszczędnościowe, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny Rodzinie i inne
  • możliwości rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów, wykładów i programów mentoringowych, oraz zaangażowanie w wewnętrzne projekty, także zagraniczne, w ramach programu “Rynek Szans”

  Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

  • wykształcenie wyższe o profilu finansowym, ekonomicznym lub z zakresu zarządzania
  • kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia analiz biznesowych lub ekonomicznych
  • doświadczenie zawodowe w dziale kontrolingu lub HR– mile widziane
  • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (w szczególności Excel)
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobre umiejętności analityczne
  • orientacja na wyniki
  • innowacyjność
  • profesjonalizm i współpraca w realizacji zadań

  prześlij do nas swoją aplikację.

  ​Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
   
  Administrator Danych
   
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „my”’ „PKN ORLEN S.A.”). Kontaktowe numery  telefonów  do  Administratora Danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00. Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób:
  • poprzez e-mail: [email protected]​, 
  • listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7. 
   
  Inspektor ochrony danych
  W PKN ORLEN S.A. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: [email protected]. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. 
   
  Cel i podstawy przetwarzania
  W przypadku rekrutacji na pracownika, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy,  natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Państwa w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie. 
   
  Podstawą prawną przetwarzania danych będą:
  art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy) 
  art. 221 § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa) 
  PKN ORLEN S.A. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą nam Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.
   
  Odbiorcy danych 
  Odbiorcą Państwa danych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
  Państwa dane będą udostępnione Spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN dla prowadzonych przez nie procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębna zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.
   
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
   
  Prawa osób, których dane dotyczą
   
  Mają Państwo prawo do:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
   
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.