Oferta pracy

Analityk w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej

NWAI Dom MaklerskiO firmie

 • nowy świat 64
  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

NWAI Dom Maklerski

nowy świat 64

Warszawa

NWAI Dom Maklerski S.A. (‘NWAI’) specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla firm. NWAI Dom Maklerski S.A. to profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług. Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W ramach Departamentu Bankowości Inwestycyjnej świadczymy usługi kompleksowego doradztwa transakcyjnego w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz wykupów lewarowanych (Leveraged Buy-Outs), strukturyzacji finansowania i jego pozyskania (w tym organizacja programów emisji obligacji) oraz restrukturyzacji finansowej dla szerokiego grona podmiotów tj. dużych, średnich i małych przedsiębiorstw (spółki publiczne i prywatne), inwestorów strategicznych, instytucji finansowych oraz inwestorów finansowych w tym funduszy typu private equity.

Analityk w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

Aktywne wsparcie Zespołu Bankowości Inwestycyjnej w zakresie jego działalności, w tym m.in. w przygotowywaniu prezentacji / ofert dla klientów, sporządzaniu raportów, prospektów emisyjnych, analizie finansowej podmiotów oraz analizie rynkowej, badaniu biznesplanów, strategii inwestycyjnych, w przygotowywaniu i negocjacjach dokumentacji transakcyjnej oraz doprowadzeniu do ich zawarcia

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe w finansach i bankowości lub pokrewne;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w tym zdobyte w ramach praktyk), preferowane doświadczenie w bankowości inwestycyjnej lub korporacyjnej, w asset management na rynku akcji lub w doradztwie finansowym (dłużnym);
 • Biegłość w analizie finansowej przedsiębiorstwa i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz umiejętność strategicznej oceny ich potencjału ekonomicznego;
 • Znajomość regulacji i instrumentów rynku kapitałowego i dłużnego;
 • Umiejętność modelowania finansowego (MS Excel);
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy w wielozadaniowym, dynamicznym środowisku; 
 • Orientacja na cel oraz kreowanie własnych inicjatyw;
 • Dokładność i terminowość.

Mile widziany zdany I poziom egzaminu przygotowującego do uzyskania certyfikatu CFA.

Oferujemy:

 • Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń (stałe i premiowe);
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez realizację nieszablonowych zadań i możliwość współpracy z klientem korporacyjnym;
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • Pakiet świadczeń pozapłacowych, w tym m.in. prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.
 
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI), zgadzasz się na przetwarzanie przez NWAI Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W celu potwierdzenia, że miałeś możliwość zapoznania się z treścią poniższych informacji, prosimy o zamieszczenie w Twoim CV klauzuli o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI) wraz z ogłoszeniem o rekrutacji prowadzonej na stanowisko Prawnik i jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych będzie NWAI, a także zostałem poinformowany o celach i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, kategorii odbiorców moich danych osobowych, okresie, przez który moje dane będą przechowywane, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych udostępnionych na podstawie takiej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia moich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzania procesu rekrutacji. W zakresie w jakim dane zamieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych wykraczają poza zakres wymagany od kandydata do pracy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgadzam się na przetwarzanie przez NWAI danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym mojego wizerunku, dla celów rekrutacji prowadzonej na ww. stanowisko.”.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę w wyżej wymienionym zakresie, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 60 dni, a gdy dodatkowo wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy