Analityk w Dziale Accenture Media Management

Accenture O firmie

 • Warszawa

  mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 5 lat temu
 • Specjalista
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysoko efektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku
finansowym zamkniętym 31sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
Analityk w Dziale Accenture Media Management
Miejsce pracy: Warszawa
00272516
W Accenture Media Management pracujemy z polskimi i międzynarodowymi klientami (oraz ich agencjami mediowymi) aby lepiej zrozumieć ich strategię komunikacji oraz dokonać analizy i optymalizacji efektywności planowania oraz zakupu mediów. Analizujemy efektywność wykorzystywania mediów (TV, Prasa, Outdoor i Online) i/lub identyfikujemy obszary, w których można osiągnąć lepsze wyniki. Zespół Media Management to ponad 200 specjalistów pracujących w 28 krajach. Poprzez audyt mediów, wykorzystanie własnych narzędzi i benchmarków, pomagamy naszym klientom zwiększyć ich wartość medialną.
 
Charakterystyka pracy:
 • Analiza danych ilustrujących działania agencji mediowej klienta w obszarze strategii planowania mediów i identyfikacja obszarów, w których można zwiększyć jej efektywność
 • Weryfikacja kalkulacji kosztowych i innych ilościowych danych na temat aktywności reklamowej klientów w mediach przesyłanych przez domy mediowe
 • Przygotowywanie prezentacji i współpraca przy interpretacji wyników analiz w celu identyfikacji obszarów, w których można optymalizować wyniki
 • Aktywne wsparcie pracy Konsultantów w dostarczaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów

Kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe (ukończenie studiów na kierunku metody ilościowe, statystyka lub ekonometria będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w zakresie planowania i kupowania mediów - przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy w domu mediowym
 • Znajomość oprogramowania Arianna będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Silna motywacja, zaangażowanie i inicjatywa

Oferujemy:
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery, atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji
 • Szkolenia
 • Perspektywę poznania wielu branż
 • Realizację projektów dla polskich i międzynarodowych klientów
 • Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe, vouchery luchowe
 • Imprezy integracyjne

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć,wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
Accenture jest globalną firmą świadczącą usługi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Ponad 305 tys. pracowników Accenture świadczy usługi swoim klientom z ponad 120 krajów świata. Łącząc niezrównane doświadczenie, doskonałą znajomość wszystkich branż i funkcji biznesowych oraz rozległą wiedzę z badań nad najlepszymi firmami na całym świecie, Accenture współpracuje ze swoimi klientami, aby pomóc im stać się wysoko efektywnym przedsiębiorstwem lub organizacją rządową. W roku
finansowym zamkniętym 31sierpnia 2014 roku, Accenture osiągnęło przychody netto sięgające 30 miliardów dolarów. Strona internetowa firmy to www.accenture.com.
Analityk w Dziale Accenture Media ManagementNumer ref.: 00272516
W Accenture Media Management pracujemy z polskimi i międzynarodowymi klientami (oraz ich agencjami mediowymi) aby lepiej zrozumieć ich strategię komunikacji oraz dokonać analizy i optymalizacji efektywności planowania oraz zakupu mediów. Analizujemy efektywność wykorzystywania mediów (TV, Prasa, Outdoor i Online) i/lub identyfikujemy obszary, w których można osiągnąć lepsze wyniki. Zespół Media Management to ponad 200 specjalistów pracujących w 28 krajach. Poprzez audyt mediów, wykorzystanie własnych narzędzi i benchmarków, pomagamy naszym klientom zwiększyć ich wartość medialną.
 
Charakterystyka pracy:
 • Analiza danych ilustrujących działania agencji mediowej klienta w obszarze strategii planowania mediów i identyfikacja obszarów, w których można zwiększyć jej efektywność
 • Weryfikacja kalkulacji kosztowych i innych ilościowych danych na temat aktywności reklamowej klientów w mediach przesyłanych przez domy mediowe
 • Przygotowywanie prezentacji i współpraca przy interpretacji wyników analiz w celu identyfikacji obszarów, w których można optymalizować wyniki
 • Aktywne wsparcie pracy Konsultantów w dostarczaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów
Kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe (ukończenie studiów na kierunku metody ilościowe, statystyka lub ekonometria będzie dodatkowym atutem)
 • Doświadczenie w zakresie planowania i kupowania mediów - przynajmniej 1 rok doświadczenia w pracy w domu mediowym
 • Znajomość oprogramowania Arianna będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Silna motywacja, zaangażowanie i inicjatywa
Oferujemy:
 • Jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery, atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego
 • Dostęp do nowoczesnych systemów wymiany wiedzy i informacji
 • Szkolenia
 • Perspektywę poznania wielu branż
 • Realizację projektów dla polskich i międzynarodowych klientów
 • Bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karnety sportowe, vouchery luchowe
 • Imprezy integracyjne
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć,wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy