Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Analityk w Zespole Analiz Sprzedaży

InPostO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Jak pewnie wiesz dużo się u nas dzieje! Stale poszukujemy nowych rozwiązań, by jeszcze mocniej ułatwiać życie milionom Klientów. Chcesz dołączyć do #TeamInpost i pomóc nam w budowaniu jeszcze większej sieci logistycznej? Czujesz, że jesteś człowiekiem do zadań specjalnych :-) ? Zapraszamy, mamy dla Ciebie mnóstwo wyzwań w świetnym zespole!

Analityk w Zespole Analiz Sprzedaży

Co będzie należeć do Twoich zadań:

 • zbieranie wymagań, opracowywanie koncepcji oraz tworzenie w PowerBI dashboardów wspomagających decyzje Pionu Handlowego
 • przeprowadzanie analiz danych sprzedażowych, wizualizowanie i przedstawianie syntetycznych prezentacji zawierających rekomendacje
 • wdrażanie, stały rozwój i automatyzacja narzędzi raportowych przy użyciu nowoczesnych technologii
 • wsparcie analityczne kluczowych dla przedsiębiorstwa projektów

Czego potrzebujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego w naukach  ekonomicznych, matematycznych, inżynieryjnych lub statystycznych
 • co najmniej 2-letniego oświadczenia na stanowisku analitycznym z narzędziami Business Intelligence oraz relacyjnymi bazami danych
 • doskonałej znajomość programu Excel 2016 (PowerQuery, PowerPivot, modele danych)
 • bardzo dobrej znajomości PowerBI w zakresie importu danych bezpośrednio z hurtowni oraz innych źródeł, konwersji danych (DAX, M), wizualizacji
 • Praktycznej znajomości składni SQL umożliwiająca czytanie i optymalizację istniejących oraz tworzenie nowych kwerend
 • Umiejętności:
  • pracy na dużych zbiorach danych i optymalizacji obliczeń/zapytań
  • jednoczesnego prowadzenia wielu złożonych projektów
  • pracy pod presją czasu
 • wysokiego poziomu zdolności analitycznych
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację 
 • dokładności oraz dbałości o detale

Czego możesz oczekiwać od nas:

 • ciekawej pracy w zgranym zespole
 • ciekawej, stabilnej pracy w firmie o silnej i ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwości poszerzania swoich kompetencji oraz zdobywania nowych
 • atrakcyjnych warunków zatrudniania i wynagrodzenia składającego się z podstawy i systemu premiowego
 • dofinansowanych benefitów pracowniczych 

Administratorem danych osobowych jest Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków (dalej także jako „Administrator”). Dane są zbierane oraz przetwarzane celem rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez:

- Integer Group Services Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793107918

- InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624

- Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6782881784

- InPost Technology S.à r.l. Société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Luksemburgu, 70, route d’Esch, L-1470 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

 

oraz przez inne spółki powiązane kapitałowo z powyższymi spółkami oraz podmioty będące podwykonawcami wyżej wymienionych podmiotów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz stworzenia bazy kandydatów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także zgodnie z właściwymi przepisami ustawodawstwa polskiego.

Dane osobowe zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko i stworzenia bazy kandydatów będą przetwarzane przez okres maksymalnie 1 roku od dnia wpłynięcia aplikacji.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres maksymalnie 2 lat od dnia wpłynięcia aplikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Integer Group Services Sp. z o. o. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Integer Group Services Sp. z o. o., w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków. 

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki Transparentności dostępne na naszej stronie www. 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy