Analityk wniosków kredytowych (obszar prawnych zabezpieczeń kredytu)

mBank S.A.

 • Łódź, łódzkie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Analityk wniosków kredytowych (obszar prawnych zabezpieczeń kredytu)Numer ref.: UGR/147/1121

Jesteśmy zespołem zajmującym się udzielaniem kredytów firmowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla klientów private banking. Analizujemy wnioski kredytowe pod kątem oceny zdolności kredytowej jak i oceny stanu prawnego nieruchomości przedstawionej na zabezpieczenie kredytu. Jeśli chcesz rozwijać się w obszarze ryzyka, zapraszamy do nas!

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • ocena zgodności celu kredytu i charakteru transakcji z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi regulacjami
 • analiza dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu w zakresie oceny stanu prawnego nieruchomości przedstawionej na zabezpieczenie kredytu
 • konstrukcja opinii prawnych dla produktów kredytowych oferowanych małym i średnim przedsiębiorcom oraz klientom private banking
 • ocena jakości zabezpieczenia transakcji
 • proponowanie kreatywnych rozwiązań dla transakcji realizowanych w modelu doradczym
 • komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu poznania potrzeb i oceny ryzyka transakcji
 • udział w pracach nad usprawnianiem procesu i narzędzi wspierających analizę
 • opiniowanie zmian polityki kredytowej oraz procedur
 • współpraca z innymi jednostkami w celu zapewnienia najwyższych standardów w procesie kredytowym

Masz to COŚ?

 • wiedzę dotyczącą produktów bankowych oraz nie są Ci obce regulacje takie jak:
  • prawo bankowe
  • prawo cywilne
  • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
  • ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • posiadasz doświadczenie (min. rok) w ocenie stanu prawnego nieruchomości
 • znasz i śledzisz na bieżąco przepisy dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • interesujesz się analizą finansową
 • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office
 • posiadasz analityczny umysł, a łączenie faktów i wyciąganie wniosków nie stanowi dla Ciebie problemu
 • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
 • samodzielnie podejmujesz decyzje
 • masz otwartość na zmiany, nastawienie na pracę zespołową, budujesz relacje z innymi, dzielisz się wiedzą
 • posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie prawnicze

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne