Oferta pracy

Android developer

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 2 dni
  do: 30 lip 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne
godziny pracy
  
Pracę
w metodologii zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Android developer
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/075/0521

Czym się zajmujemy?

W zespole zajmujemy się wprowadzaniem iteracyjnych zmian do cieszącej się szerokim uznaniem aplikacji mobilnej Android dla klientów detalicznych mBanku. Poza młodością i dynamiką, których nam nie brakuje, charakteryzujemy się wielką ambicją i dbałością o jakość tworzonych przez nas rozwiązań. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dostarczanie funkcjonalności od pomysłu do wdrożenia. Nie szufladkujemy się w wyznaczonych rolach i nie boimy się wychodzić poza swoją strefę komfortu. Jako wyznawcy kaizen nigdy nie spoczywamy na laurach.  

 

Dlaczego wart do nas dołączyć?

Pracując z nami będziesz mieć okazję zmierzyć się z aplikacją w rzadko spotykanej skali zarówno pod względem liczby użytkowników jak i złożoności kodu. Nowy kod będziesz tworzyć tylko przy użyciu Kotlina. Wykorzystasz swoją kreatywność oraz umiejętności krytycznego myślenia, biorąc udział w powstawaniu funkcjonalności już od etapu pomysłu. Programując będziesz eksperymentować oraz brać udział w wybieraniu bibliotek i narzędzi, które uznasz za odpowiednie do danego zadania. Będziesz mieć okazję rozwijać nie tylko kompetencje mobilne, ale również devopsowe lub backendowe. Weźmiesz udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, jak np. zdalne zakładanie rachunków przez wideo, płatności zbliżeniowe smartfonem.

Skąd będę wiedzieć, że pasuję do Was?

 • potrafisz biegle programować w Kotlinie
 • rozumiesz i potrafisz modyfikować kod w języku Java
 • potrafisz tworzyć testy automatyczne – zarówno jednostkowe jak i integracyjne (Espresso)
 • znasz specyfikę programowania na platformie Android
 • wiesz jak pracować w iteracyjny sposób, np. SCRUM
 • posiadasz umiejętność obsługi systemów kontroli wersji, np. GIT
 • dobrze znasz język angielski
 • masz wykształcenie wyższe techniczne lub jesteś w trakcie studiów
Dowiedz sie co wyróżnia
mBank w IT:
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi technologiami!
Android developerNumer ref.: UGR/075/0521

Czym się zajmujemy?

W zespole zajmujemy się wprowadzaniem iteracyjnych zmian do cieszącej się szerokim uznaniem aplikacji mobilnej Android dla klientów detalicznych mBanku. Poza młodością i dynamiką, których nam nie brakuje, charakteryzujemy się wielką ambicją i dbałością o jakość tworzonych przez nas rozwiązań. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dostarczanie funkcjonalności od pomysłu do wdrożenia. Nie szufladkujemy się w wyznaczonych rolach i nie boimy się wychodzić poza swoją strefę komfortu. Jako wyznawcy kaizen nigdy nie spoczywamy na laurach.  

 

Dlaczego wart do nas dołączyć?

Pracując z nami będziesz mieć okazję zmierzyć się z aplikacją w rzadko spotykanej skali zarówno pod względem liczby użytkowników jak i złożoności kodu. Nowy kod będziesz tworzyć tylko przy użyciu Kotlina. Wykorzystasz swoją kreatywność oraz umiejętności krytycznego myślenia, biorąc udział w powstawaniu funkcjonalności już od etapu pomysłu. Programując będziesz eksperymentować oraz brać udział w wybieraniu bibliotek i narzędzi, które uznasz za odpowiednie do danego zadania. Będziesz mieć okazję rozwijać nie tylko kompetencje mobilne, ale również devopsowe lub backendowe. Weźmiesz udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, jak np. zdalne zakładanie rachunków przez wideo, płatności zbliżeniowe smartfonem.

Skąd będę wiedzieć, że pasuję do Was?

 • potrafisz biegle programować w Kotlinie
 • rozumiesz i potrafisz modyfikować kod w języku Java
 • potrafisz tworzyć testy automatyczne – zarówno jednostkowe jak i integracyjne (Espresso)
 • znasz specyfikę programowania na platformie Android
 • wiesz jak pracować w iteracyjny sposób, np. SCRUM
 • posiadasz umiejętność obsługi systemów kontroli wersji, np. GIT
 • dobrze znasz język angielski
 • masz wykształcenie wyższe techniczne lub jesteś w trakcie studiów

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne