Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Animator

 • wielkopolskie
 • Specjalista
 • 17.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Bridgestone Poznań jedna z najnowocześniejszych fabryk koncernu, lider produkcji opon oraz wyrobów z gumy na świecie poszukuje osób zainteresowanych udziałem w akcji:

   
  POMYŚL ZANIM USIĄDZIESZ ZA KIEROWNICĄ


  Naszym celem jest promowanie bezpiecznych zachowań oraz identyfikacja zagrożeń, jakie mogą czekać na drodze. Plan działań jest prosty - wolontariusze Bridgestone Poznań odwiedzają wielkopolskie szkoły i przedszkola, prowadząc interaktywne zajęcia. Na spotkaniach dzieci uczą się, jak prawidłowo zapinać pasy, jak korzystać z fotelika samochodowego i być widocznymi na drodze.

  Szukamy osób, które pomogą nam w przeprowadzeniu XI edycji akcji. Potrzebujemy do naszej drużyny ochotników gotowych na wszystko.

  Jeżeli masz zacięcie aktorskie, techniczne i lubisz dzieci,
  to
  właśnie Ciebie potrzebujemy.

  Przyłącz się do naszej akcji!


  Niezbędne będą: umiejętności organizacyjne, otwartość, dobra komunikacja interpersonalna i czynne prawo jazdy kat. B.
  Oferujemy: możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz umowę zlecenie na okres około 2 m-cy.
  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury klikając w przycisk "Aplikuj"
   
   
  Klikając przycisk „Aplikuj”, potwierdzam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą Informacyjną, akceptuję jej treść i rozumiem, że poprzez dobrowolne podanie w toku rekrutacji danych innych niż konieczne do jej przeprowadzenia, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bridgestone Poznań Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikuję.
  Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  Bridgestone Poznań Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny i weryfikacji Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie może uniemożliwić Twój udział w rekrutacji; mamy na myśli dane określone art. 22-1 Kodeksu Pracy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 298-1 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zakres danych osobowych jest ten sam niezależnie czy finalną podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna) oraz jakiekolwiek dane umożliwiające kontakt z Tobą; w niektórych przypadkach koniecznym będzie dla nas dokonanie oceny Twoich kwalifikacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne i udział w takiej rekrutacji nie jest uzależniony od takiej zgody; nie musisz umieszczać takich danych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym
  • w zakresie określonym przez RODO posiadasz prawo:
  - dostępu do treści swoich danych (na Twoje żądanie administrator udostępni Tobie dane przetwarzane przez administratora oraz informacje związane z ich przetwarzaniem, do których otrzymania uprawnia RODO)
  - sprostowania swoich danych (na Twoje żądanie administrator poprawi Twoje dane)
  - usunięcia danych (jest to jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie)
  - ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w niektórych przypadkach określonych w RODO, w szczególności jeśli dane zostały podane dobrowolnie)
  - otrzymania danych dostarczonych administratorowi w powszechnie używanym formacie
  – żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, gdy jest to technicznie możliwe
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło wcześniej na jej podstawie
  • powyższe prawa wykonywać można poprzez kontakt z Działem Personalnym Bridgestone Poznań, ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań lub kontakt mailowy pod adresem [email protected]
  • podane dane będą przetwarzane:
  - w przypadku gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku pracy (jeśli dotyczy) - na podstawie art. 22-1  Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 298-1 Kodeksu Pracy w zakresie nimi objętym oraz w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą
  - w przypadku, gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku cywilnoprawnego (jeśli dotyczy) – w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiego stosunku w zakresie danych koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji
  - celem oceny Twoich kwalifikacji (jeśli dotyczy) – w zakresie wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla przeprowadzenia takiej oceny
  - celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji – w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami
  - na podstawie wyrażonej zgody (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele konkretnej rekrutacji)
  • dane osobowe oraz ewentualnie – jeśli dotyczy - wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji będą przetwarzane do momentu, gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego – będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora;
  • dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie na podstawie zgody w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  • przewidywane kategorie odbiorców danych: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu w zakresie realizacji procesu rekrutacji jak również dostawcy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami – na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia
  • dane kontaktowe administratora danych – Dział Personalny Bridgestone Poznań, ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań lub mail pod adresem: [email protected]