AP Accountant with Czech

Getinge Shared Services sp. z o.o.O firmie

Getinge Shared Services sp. z o.o.

Stanisława Klimeckiego 1

Kraków

GETINGE is a leading global medical technology company with operations in the areas of surgery, intensive care, infection control, care ergonomics and wound care.
 
We employ more than 15 500 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and the life sciences. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.
 
GETINGE is active in over 44 countries and generates sales exceeding SEK 29,8 billion. We are expanding rapidly and will double in size over the coming years. Join us on this exciting journey!
 
Getinge SSC is a Shared Service Center that provides Customer Service and Accounting services to the entities within Getinge in EMEA Region. We offer great opportunity to develop your carrier path in finance, accounting and customer service in the international environment and be important part of Getinge Group Shared Service Center.
 
Currently to our finance & accounting team we are looking for:
AP Accountant with Czech

Main responsibilities:

 • Processing supplier invoices / credit memos (PO and no-PO, intercompany)
 • Travel Expense validation and booking
 • Payment processing (automatic and manual payments)
 • Handling of vendor queries, payment reminders – keeping the communication with vendors
 • Reconcile AP balance sheet accounts and follow up on aged items
 • Handling invoice price and quantity differences (GR/IR reconciliation)
 • Support team in other daily and month end closing duties
 • Secures high quality and professional day to day accounting service within agreed SLA,
 • Identify potential process improvements,
 • Participation in on-line transition of Finance & Accounting processes from Czech entity (AP area)

Requirements:

 • Experience in accounting in SSC (min. 2 years), preferably in AP area
 • Strong interpersonal and communication skills and the ability to work in the team,
 • Very good Customer Service skills and strong customer driven focus,
 • Strong analytical skills with high attention to details
 • Very good knowledge of Excel
 • Ability to work under pressure and toward deadlines
 • Pro-activeness, improvements driver, problem solver,
 • Very good knowledge of Czech and English language (written and oral)
 • Good working knowledge of SAP would be an advantage
 • Participation in Transition would be an asset

We offer:

 • Very attractive working conditions
 • Interesting and stable job in multinational company
 • Friendly work environment
 • Open and friendly organizational culture
 • Opportunity for interesting development path within accounting
 • Participation in projects
 • Additional benefit package for working second shift
 • Professional trainings

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).”

Please be informed that we will contact only selected candidates.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków 
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko AP Accountant with Czech a także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Getinge Shared Services
ul. Klimeckiego 1
30-705 Kraków

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy