Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Getinge Shared Services sp. z o.o.

AP Junior Accountant with French

Getinge Shared Services sp. z o.o.O firmie

Getinge Shared Services sp. z o.o.

Stanisława Klimeckiego 1

Kraków

top
GETINGE is a global leading supplier of innovative medtech products and solutions within healthcare and life science.

We employ more than 10 000 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life science. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.

GETINGE is active in over 40 countries and generates sales exceeding SEK 22,5 billion. We operate in more than 40 countries and conduct sales in more than 150 countries. Join us in this exciting journey!

Getinge SSC is a Shared Service Center that provides finance & accounting, customer service support services to the entities within Getinge in EMEA Region. We offer great opportunity to develop your carrier path in the international environment and be important part of Getinge Shared Service Center.

AP Junior Accountant with French

Miejsce pracy: Kraków

Main responsibilities:

 • Invoice Processing and Payment Processing
 • Travel expenses validation
 • AP balance sheet accounts reconciliation and follow up on aged items
 • Support Intercompany accounting and reconciliation
 • Treatment of vendor’s queries
 • Participation in month end closing
 • Secure high quality and professional day to day accounting service within agreed SLA
 • Identify potential process improvements within AP area

 Requirements:

 • Experience in the Finance area, AP experience preferred
 • Strong interpersonal and communication skills and the ability to work in the team
 • Very good Customer Service skills and strong customer driven focus
 • Strong analytical skills with high attention to details
 • Very good knowledge of Excel
 • Ability to work under pressure and toward deadlines
 • Pro-activeness, improvements driver, problem solver
 • Very good knowledge of English and French language (written and oral)
 • Good working knowledge of SAP would be an advantage

We offer:

 • Interesting and stable job in multinational company
 • Friendly work environment
 • Open and friendly organizational culture
 • Opportunity for interesting development path within accounting
 • Participation in projects
 • Benefit package
 • Professional trainings

Getinge Shared Services
ul. Klimeckiego 1
30-705 Kraków

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).”

Please be informed that we will contact only selected candidates.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków tel. 12 385 54 222, mail: [email protected]
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko AP Junior Accountant with French także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

GETINGE is a global leading supplier of innovative medtech products and solutions within healthcare and life science.

We employ more than 10 000 talented employees across the globe who deliver innovative products and solutions that contribute to quality enhancement and cost efficiency within healthcare and life science. At Getinge you are involved in the creation of sustainable healthcare for future generations.

GETINGE is active in over 40 countries and generates sales exceeding SEK 22,5 billion. We operate in more than 40 countries and conduct sales in more than 150 countries. Join us in this exciting journey!

Getinge SSC is a Shared Service Center that provides finance & accounting, customer service support services to the entities within Getinge in EMEA Region. We offer great opportunity to develop your carrier path in the international environment and be important part of Getinge Shared Service Center.

AP Junior Accountant with French

Main responsibilities:

 • Invoice Processing and Payment Processing
 • Travel expenses validation
 • AP balance sheet accounts reconciliation and follow up on aged items
 • Support Intercompany accounting and reconciliation
 • Treatment of vendor’s queries
 • Participation in month end closing
 • Secure high quality and professional day to day accounting service within agreed SLA
 • Identify potential process improvements within AP area

 Requirements:

 • Experience in the Finance area, AP experience preferred
 • Strong interpersonal and communication skills and the ability to work in the team
 • Very good Customer Service skills and strong customer driven focus
 • Strong analytical skills with high attention to details
 • Very good knowledge of Excel
 • Ability to work under pressure and toward deadlines
 • Pro-activeness, improvements driver, problem solver
 • Very good knowledge of English and French language (written and oral)
 • Good working knowledge of SAP would be an advantage

We offer:

 • Interesting and stable job in multinational company
 • Friendly work environment
 • Open and friendly organizational culture
 • Opportunity for interesting development path within accounting
 • Participation in projects
 • Benefit package
 • Professional trainings

Please include the following statement: „I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Personnel Protection Act of 29.08.1997 no 133 position 883).”

Please be informed that we will contact only selected candidates.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Getinge Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 1, 30-705 Kraków tel. 12 385 54 222, mail: [email protected]
 2. Podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko AP Junior Accountant with French także przeprowadzenie przyszłych rekrutacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 18 miesięcy po zakończeniu danej rekrutacji. Nie uchybia to sytuacjom, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/i zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 6. Ma Pan/i prawo:

a) cofnąć zgodę w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody;

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

c)  żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia.

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Getinge Shared Services
ul. Klimeckiego 1
30-705 Kraków

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy