KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:
 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walczaka 20 w Gorzowie Wlkp., KRS nr 0000318623.
 
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw - drogą mailową na adres: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 
3. W związku z tym, że świadczymy różne usługi, Twoje dane mogą być przetwarzane w różnych celach, zakresach i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO, przez określony czas:
 
a. REALIZACJA PROCESÓW REKRUTACYJNYCH
 
Jeżeli przekazujesz nam swoje CV lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem pracy bądź w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane podane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych na podstawie udzielonej zgody - zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO; Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane do odwołania zgody;
 
b. NAWIĄZANIE I PRZEBIEG ZATRUDNIENIA
 
Jeżeli podjąłeś lub zamierzasz podjąć u nas zatrudnienie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy w związku z nawiązaniem (w tym ewentualną legalizacją) oraz przebiegiem stosunku zatrudnienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO; Takie dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa (np. emerytalnych, ochrony zdrowia, podatkowych itp.). W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisów prawa – takie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO do czasu odwołania zgody;
 
c. REALIZACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
 
Jeżeli korzystasz z naszych usług lub jesteś zainteresowany podjęciem współpracy, Twoje dane kontaktowe oraz dane uzyskane w związku z realizacją takich usług będziemy przetwarzać na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO; Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa;
 
d. MARKETING USŁUG ADMINISTRATORA
W związku z prawnie uzasadnionym interesem, możemy prowadzić marketing produktów i usług na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – również na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO; Dane dotyczące marketingu produktów i usług będą przetwarzane przez okres 2 lat, a w przypadku udzielenia odrębnej zgody – do jej odwołania;
 
e. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w ograniczonym zakresie także po wygaśnięciu innych podstaw ich przetwarzania w związku z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f., Art. 17 ust. 3 lit. e. oraz Art. 21 ust. 1. RODO (np. po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu). Zakres danych niezbędnych w celu dochodzenia roszczeń obejmuje w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, historię aplikacji oraz informacje o udzielonych zgodach; Dane przetwarzane w tym celu mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa;
 
4. Twoje dane mogą być przekazane:
 
a. Potencjalnym pracodawcom oraz pracodawcom-użytkownikom; b. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi outsourcingu: podatkowego lub prawnego, usług IT, oprogramowania, hostingu, usług marketingowych, BHP, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe i medycyny pracy; c. Podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, bankom oraz ubezpieczycielom; d. Organom władzy i administracji państwowej w przypadku gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów lub przepisów prawa do stosowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zrealizowania usług, zrealizowania procesów rekrutacyjnych bądź nawiązania zatrudnienia.
 
6. W oparciu o Twoje dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
7. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 
8. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, można ją odwołać w dowolnym momencie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
AUDIT Doradztwo Personalne

Aparatowy produkcji

AUDIT Doradztwo PersonalneO firmie

 • Gorzów Wielkopolski, lubuskie

 • Ważna jeszcze 16 dni
  do: 30 lip 2020
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko

Aparatowy produkcji
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

WYMAGANIA:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Dobry stan zdrowia
 • Zmysł techniczny
 • Zdolności manualne
 • Chęć do pracy
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Regeneracja szpul
 • Prace produkcyjne 

Agencja Doradztwa Personalnego (nr rejestru 5335)

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. poszukuje Kandydata na stanowisko

Aparatowy produkcji

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Regeneracja szpul
 • Prace produkcyjne 

WYMAGANIA:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Dobry stan zdrowia
 • Zmysł techniczny
 • Zdolności manualne
 • Chęć do pracy
 • Gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl

Agencja Doradztwa Personalnego (nr rejestru 5335)

Ogłoszenie archiwalne