Ta oferta pracy jest nieaktualna od 228 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Aparatowy Wydziału Produkcji Kwasu Siarkowego

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 2018-10-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

  Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych są Zakładem ze 100-letnią tradycją. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług dla rolnictwa oraz branży chemicznej.

  Przyszłość zamierzamy budować tak, aby współpraca ze wszystkimi klientami przynosiła wymierne korzyści każdej ze stron. Wierzymy, że zadowolenie odbiorców z oferowanych przez nas produktów i usług stanowi fundament sukcesów Naszej Firmy.

  Dzięki usługom przeładunkowym chcemy być "mostem" łączącym polski przemysł chemiczny z innymi krajami.

  Dobra marka i pełne zaspokojenie potrzeb klientów przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zapewniają nam rosnący udział w rynku.

  Aparatowy Wydziału Produkcji Kwasu Siarkowego

  Miejsce pracy: Gdańsk

  Główne zadania:

  • przeładunki materiałów chemicznych
  • obsługa instalacji do produkcji kwasu siarkowego, zmiękczalni i turbiny

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe
  • samodzielność w realizacji powierzonych zadań
  • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3m
  • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność (praca 3-zmianowa), zaangażowanie i odpowiedzialność
  • mile widziane aktualne uprawnienia SEP grupa II

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję rynkową
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • przyjazną atmosferę pracy
  • atrakcyjny pakiet medyczny
  • możliwość rozwoju i szkoleń

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Aparatowy Wydziału PK prowadzonego przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-550) przy ul. Kujawskiej 2 zgodnie z zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

  Oświadczam ponadto, że zostałem/-łam poinformowany/-na o przysługujących mi prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GZNF „FOSFORY" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kujawskiej 2, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana osobowych są Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „FOSFORY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-550) przy ul Kujawskiej 2

  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: GZNF Fosfory Sp. z o. o, Kujawska 2, 80-550 Gdańsk
  • przez e-mail: [email protected]
  • telefonicznie: 58 343 82 71

  2. Inspektor ochrony danych

  W Spółce wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk,
  • poprzez adres e-mail: [email protected]

  3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne, obowiązek podania danych

  Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/-ł wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  4. Odbiorcy Danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. służbom ochrony mienia, biurom pośrednictwa pracy, przy czy takie podmiot przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

  5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  6. Okres przechowywania

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego (tj. zatrudnienia wybranego kandydata).

  7. Przysługujące prawa

  Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (a następnie przez PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.