Ta oferta pracy jest nieaktualna od 21 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Aplikant adwokacki/radcowski

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k. należy do wiodących w Polsce podmiotów specjalizujących się w obsłudze prawnej oraz dochodzeniu należności na każdym etapie. Od szesnastu lat świadczy usługi doradztwa prawnego w każdym obszarze prowadzenia działalności, reprezentując Klientów przed urzędami oraz sądami wszystkich instancji.
  top

  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  Aplikant adwokacki/radcowski

  Miejsce pracy: Warszawa

  Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

  • prowadzenie postępowań sądowych związanych z dochodzeniem wierzytelności;
  • przygotowywanie projektów pism procesowych, opinii i informacji prawnych;
  • obsługę spraw w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym;
  • uzupełnianie braków formalnych;
  • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniach sądowych.

  To Ciebie szukamy jeżeli:

  • posiadasz status aplikanta radcowskiego bądź adwokackiego I roku;
  • posiadasz doświadczenie w pisaniu pism procesowych;
  • znasz procedurę cywilną w tym przepisy postępowania egzekucyjnego;
  • bardzo dobrze znasz i z łatwością obsługujesz programy pakietu MS Office;
  • charakteryzuje Cię umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność.

  Co możemy Ci zaoferować?

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wiedzy;
  • możliwość nauki i rozwoju w obszarze prawa w renomowanej Kancelarii w Warszawie;
  • wdrożenie do pracy i wsparcie ze strony doświadczonych radców prawnych;
  • prywatną opiekę medyczną dofinansowywaną przez pracodawcę;
  • elastyczny czas pracy i samodzielność w działaniu;
  • pracę w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Prawniczą Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123a, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)".

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: [email protected];
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;
  6.  posiada Pani/Pan prawo:ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.