Aplikant Radcowski - Adwokacki I roku

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 18.05.2019
 • Ważna jeszcze 1 dzień (do 17.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GRZECHOWIAK KOTIUK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

  Aplikant Radcowski - Adwokacki I roku

  Miejsce pracy: Warszawa

  Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni Sp. p. zlokalizowana na warszawskiej Saskiej Kępie poszukuje Aplikanta radcowskiego/adwokackiego I roku.

  Specjalizujemy się w prawie nieruchomości, prawie budowlanym, obsłudze przedsiębiorców oraz windykacji wierzytelności.

  Poszukujemy osób pomysłowych, ambitnych, chętnych do działania, zaangażowanych w powierzone zadania, potrafiących samodzielnie odnajdywać rozwiązania wskazanych problemów.

  Nie oczekujemy od Ciebie biegłej znajomości przepisów prawa. Dla nas bardziej istotne jest Twoje kreatywne myślenie. Przepisów biegle nauczysz się u Nas :)

  Oczekujemy:

  • statusu aplikanta I roku;
  • dostępności min. 4 dni w tygodniu;
  • umiejętności sporządzania pism procesowych, wykonywania analiz prawnych oraz kreatywnego myślenia;
  • dobrej znajomości KC, KPC, KPA;
  • gotowości występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • gotowości wykonywania zleconych czynności także poza Warszawą;
  • dyspozycyjności oraz umiejętności pracy pod presją czasu i zadań;
  • zaangażowania w powierzone zadania.

  Oferujemy:

  • atrakcyjne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie + możliwość uzyskania dodatkowych premii od sukcesu);
  • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
  • możliwość pozyskania doświadczenia procesowego i negocjacyjnego.

  Osoby zianteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem, informacją o dostępności czasowej oraz oczekiwanym wynagrodzeniem.


   

  Aplikujący przesyłają CV do Kancelarii wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Zwycięzców 28 lok. 21-22, 03-938 Warszawa, email [email protected] (dalej: „Administrator”) na cele postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Administratora.

  Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  Nadto, Administrator informuje, iż:

  1. Dane osobowe będą przetwarzane na cele rekrutacyjne opisane powyżej;
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 221 ust. 1 Kodeksu Pracy;
  3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a przypadku zatrudnienia aplikującego na dalszy okres zatrudnienia i okres związanych z tym roszczeń;
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane osobą współpracującym z Administratorem takim jak doradcy księgowi, podatkowi, obsługa IT itp.;
  5. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane są przetwarzane, a także do przenoszenia danych (uzyskania usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu nadzoru;
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Niepodanie lub podanie w niepełnym zakresie danych Aplikującego spowoduje pominięcie Aplikującego w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora.