Ta oferta pracy jest nieaktualna od 110 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Aplikant radcowski - adwokacki

 • Katowice, śląskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 06.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

  Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Sp. K. jest kancelarią świadczącą usługi prawne dla przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego i gospodarczego. Kancelaria zajmuje się również prawem samorządu terytorialnego.

  Aplikant radcowski - adwokacki

  Miejsce pracy: Katowice

  DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA NALEŻEĆ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • współpraca z prawnikami Kancelarii
  • prowadzenie spraw sądowych, egzekucyjnych, sądowoadministracyjnych i administracyjnych, w tym udział w rozprawach i sporządzanie projektów pism procesowych
  • sporządzanie projektów umów i innych dokumentów, w tym zarządzeń i uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i organów spółek
  • sporządzanie opinii prawnych.

  WYMAGANIA:

  Poszukujemy prawników spełniających poniższe wymagania:

  • wpis na listę aplikantów radcowskich lub adwokackich
  • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego
  • znajomość języka angielskiego
  • umiejętność pracy w zespole
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B
  • umiejętność obsługi MS Office oraz programów Lex i Legalis.

  Mile widziana będzie znajomość innych języków obcych niż język angielski oraz doświadczenie w pracy w kancelariach prawnych, urzędach lub sądach.

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (cały etat)
  • udział w ciekawych projektach
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV. W CV prosimy o podanie informacji dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) i ewentualnie innych danych kontaktowych np. numer telefonu i/lub adres e-mail – jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na taką formę kontaktu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Sp. K. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 lok. 8.2;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko aplikanta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (to jest na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody) oraz w zakresie danych osobowych wymienionych w art. 22 (1) par. 1 Kodeksu pracy – na podstawie ww. przepisu Kodeksu pracy;
  • Pani/Pana dane osobowe przekazane w celach związanych z rekrutacją nie będą przekazywane odbiorcom danych; nie będą one również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
  • Pani/Pana dane osobowe podane w związku z procesem rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu, nie dłużej jednak niż do 30 maja 2019;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Brak podania tych danych będzie skutkował tym, że Pani/Pana aplikacja nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

  W Aplikacjach proszę zawrzeć następującą klauzulę:

  „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Spółka Łukasik i Kropka Kancelaria Prawna Sp. K. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22 lok. 8.2, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko prawnika. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.