Oferta pracy

Aplikant_03/21
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Kancelarii, w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych. W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o. o.. z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleja Solidarności 155 lok. 28, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705768, posiadająca REGON: 368843182, NIP: 5252730982. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy: [email protected]
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o.o.

Aplikant radcowski/adwokacki

Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o.o.O firmie

 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 18 kwi 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B
 • pełny etat, część etatu
 • asystent

Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o.o.

aleja "Solidarności" 155

Warszawa

Twój zakres obowiązków

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii poszukujemy nowej osoby do Działu specjalizującego się w transakcjach na rynku kapitałowym oraz roszczeniach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym i pieniężnym.

Nasze wymagania

 • statusu aplikanta adwokackiego lub radcowskiego,

 • minimum 2 letniego doświadczenia w pracy w jednej z poniższych instytucji: kancelaria prawna o specjalizacji finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, BFG, biuro Rzecznika Finansowego bądź na rzecz Domu maklerskiego lub TFI,

 • doświadczenia i obycia w sprawach roszczeń związanych z kredytami dewizowymi bądź indeksowanymi,

 • doświadczenia, uporządkowanej wiedzy i zainteresowania w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, w tym znajomości przepisów dot. m.in. obrotu instrumentami finansowymi, funduszy inwestycyjnych,

 • umiejętność wnikliwego i analitycznego podejścia do rozwiązywanych zagadnień i problemów prawnych,

 • dobrej znajomości języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej oraz komunikację z klientem,

 • wysokiego poziomu motywacji i umiejętności realizacji złożonych projektów w pracy zespołowej, z uwzględnieniem nadrzędnego interesu klienta i jakości realizowanych przez Kancelarię projektów,

 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami, sumienności i rzetelności,

 • zdolności komunikacyjne, jasne formułowanie myśli,

 • inicjatywa, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonanie powierzonych zadań.

To oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zaangażowania, bo to jest miarą naszego wspólnego sukcesu,

 • pracę u boku doświadczonych adwokatów i radców prawnych, przy ciekawych projektach i wyzwaniach jakie stawia szczególnie rynek finansowy w Polsce,

 • czynny udział w procesach oraz kreowaniu strategii prawnej, mediacje oraz negocjacje,

 • naszą otwartość na potrzeby pracowników: szkolenia, konferencje,

 • pracę w zgranym i dynamicznym zespole.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy Sp. z o.o.

W myśl idei “Inde datae leges, ne fortior omnia posset” Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy specjalizuje m.in. się w świadczeniu pomocy prawnej w obszarze rynku kapitałowego i finansowego. Zespół tworzą adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi oraz biegli rewidenci. Więcej na: www.kipp24.pl

Przewiń do profilu firmy

WYMAGANE OŚWIADCZENIA DO APLIKOWANIA:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Instytut Prawno- Podatkowy Sp. z o. o.. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Aplikant w Radcowski/Adwokacki w dziale prawa rynku finansowego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.