Ta oferta pracy jest nieaktualna od 119 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Aplikant radcowski - adwokacki

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 21.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  FKK FLUDER KLOCEK KOCHAŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

  Dynamicznie rozwijająca się Kancelaria FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie zatrudni aplikanta radcowskiego lub adwokackiego.

  Aplikant radcowski - adwokacki

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będą w szczególności:

  • sporządzanie pism procesowych, wniosków, analiz prawnych i umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i restrukturyzacyjnego;
  • kontakt z sądami, urzędami oraz klientami;
  • reprezentowania podmiotów obsługiwanych przez kancelarię przed sądami, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej – na mocy upoważnienia udzielonego przez adwokatów lub radców prawnych;
  • współpraca przy projektach inwestycyjnych realizowanych przez kancelarię;

  Poszukiwane kompetencje:

  • status aplikanta I lub II roku aplikacji adwokackiej lub radcowskiej;
  • znajomość prawa cywilnego, gospodarczego;
  • znajomość prawa handlowego ze szczególnym naciskiem na prawo korporacyjne;
  • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, najlepiej potwierdzona stosownym certyfikatem;
  • biegła znajomość języka angielskiego prawniczego, najlepiej potwierdzona stosownym certyfikatem;
  • dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres;
  • umiejętności samodzielnego działania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
  • znajomość prawa restrukturyzacyjnego dodatkowym atutem.

  Oferujemy: 

  • zatrudnienie na umowę o pracę lub inną preferowaną formę (z płatnym okresem próbnym);
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • pracę w dynamicznie rozwijającej się kancelarii; 
  • dużą dozę samodzielności i zakres obowiązków prawnych;
  • elastyczny czas pracy – dostosowany do terminów zajęć i egzaminów;
  • przyjazną atmosferę w pracy.

  Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy oraz spełniające wymagania wskazane w powyższych kryteriach prosimy o przesłanie CV wraz z oczekiwaniami finansowymi oraz wskazaną poniżej klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych klikając w przycisk aplikowania.


  Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

  1) „Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną pod powyższym ogłoszeniem rekrutacyjnym, w tym z informacją o celach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV/list motywacyjny w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV/liście motywacyjnym następującą zgodę:

  1)Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez okres 24 miesięcy prowadzonych przez FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

  INFORMACJA
  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIOBIORCY

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z rekrutacją na oferowane stanowisko jest FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22, 00-133 (dalej: „FKK”), tel.: +48 22 30 05 416. Z inspektorem ochrony danych wyznaczonymFKK można kontaktować́ się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
  2. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   1. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
   2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a FKK, co stanowi uzasadniony prawnie interes FKK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przechowywania Pana/Pani danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji prowadzonych w SMM na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia umowy z FKK.
  3. FKK może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 24 miesięcy od dnia ich uzyskania przez FKK.
  5. W granicach określonych przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. ich sprostowania,
   3. ich usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby FKK przesłała je do innego administratora. Jednakże FKK zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które FKK przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizacji uzasadnionego prawnie interesu FKK.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: [email protected]
  2. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez FKK narusza przepisy RODO.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.