Oferta pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aplikant Radcowski

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

Warszawa

top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Aplikant Radcowski
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Wsparcie radców prawnych prowadzących sprawy sądowe, w tym w zakresie zastępstwa procesowego
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych
 • Przeglądanie akt w sądach
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych
 • kwerenda aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury branżowe

Oczekiwania:

 • Rozpoczęta aplikacja radcowska
 • Mile widziane doświadczenia zawodowe zdobyte w dziale prawnym lub kancelarii prawnej, sądzie, kancelarii komorniczej
 • Wiedza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, KSH
 • Znajomość pakietu MS Office oraz Lex/Legalis
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność, otwartość

Oferujemy:

 • Samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Dogodne formy zatrudnienia
 • Naukę od specjalistów w swojej dziedzinie przy unikalnych projektach
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum – budynek Varso) z własną rowerownią i innymi udogodnieniami

 

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Aplikant Radcowski

Odpowiedzialność i zadania:

 • Wsparcie radców prawnych prowadzących sprawy sądowe, w tym w zakresie zastępstwa procesowego
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych
 • Przeglądanie akt w sądach
 • Przygotowywanie projektów opinii prawnych
 • kwerenda aktów prawnych, orzecznictwa oraz literatury branżowe

Oczekiwania:

 • Rozpoczęta aplikacja radcowska
 • Mile widziane doświadczenia zawodowe zdobyte w dziale prawnym lub kancelarii prawnej, sądzie, kancelarii komorniczej
 • Wiedza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, KSH
 • Znajomość pakietu MS Office oraz Lex/Legalis
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność, otwartość

Oferujemy:

 • Samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Dogodne formy zatrudnienia
 • Naukę od specjalistów w swojej dziedzinie przy unikalnych projektach
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum – budynek Varso) z własną rowerownią i innymi udogodnieniami

 

Prosimy o przesyłanie CV w języku polskim za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne