Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Aplikant

Kancelaria Rak & WspólnicyO firmie

Kancelaria Rak & Wspólnicy

Nowogrodzka 10/5

Warszawa

Kancelaria Rak & Wspólnicy sp. k.
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Aplikant

Szukamy:

 • Aplikanta radcowskiego I lub II roku.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • merytoryczne wsparcie radców prawnych w prowadzonych sprawach,
  w tym w postępowaniach sądowych,
 • przygotowywanie projektów pism, w tym pism procesowych i umów,
 • zastępstwo procesowe na rozprawach,
 • udział w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych,
 • obsługę korporacyjną spółek (rejestracje spółek, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych).

Osobie, z którą podejmiemy współpracę oferujemy:

 • stałą i stabilną współpracę z zespołem Kancelarii,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a w przypadku złożonych spraw – wsparcie bardziej doświadczonych kolegów,
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • biuro w zabytkowej kamienicy w centrum Warszawy,
 • łatwy dojazd, bliskość stacji metra Centrum.

Zainteresuje nas Twoja aplikacja, jeśli posiadasz:

 • znajomość konstrukcji prawnych i ich rozumienie,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii zajmującej się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w dziale prawnym firmy lub w sądzie,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • dobrą organizację pracy, zdolności komunikacyjne, zaangażowanie oraz samodzielność w wykonywaniu zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez wybranie przycisku aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie niniejszego procesu rekrutacji.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w prowadzonym przez Nas procesie rekrutacyjnym.    

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie dla celów przyszłych rekrutacji, prosimy o umieszczenie dodatkowo w swoim CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 
Klauzula informacyjna
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej jako „Rozporządzenie RODO”), informujemy, że:
 
 
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jest: spółka pod firmą Rak & Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa, numer KRS: 0000261013 (dalej jako „RiW” lub zamiennie „Administrator danych osobowych”).
 
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, zgadzasz się na przetwarzanie przez RiW Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w towarzyszących mu dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa lub pod adresem e-mail: [email protected]
 
RiW przetwarza Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym niezbędne do podjęcia działań w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym, w szczególności takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail). Powyższe dane osobowe, jak również pozostałe dane osobowe zawarte w CV oraz towarzyszących mu dokumentach RiW przetwarza na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, którą wyrażasz wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
 
RiW przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzonej rekrutacji oraz dodatkowo przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia jej zakończenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do jednego roku od zakończenia procesu rekrutacji.
 
RiW może przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO, do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 
Twoje dane osobowe będą powierzone spółce Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy pomocy której prowadzimy rekrutację. Ponadto Twoje dane mogą zostać ujawnione: pracownikom, wspólnikom i współpracownikom RiW, upoważnionym do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków, jak również podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe i informatyczne (w tym dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych).
 
RiW nie przekazuje Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzając dane nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie dokonujemy profilowania, co oznacza, że decyzji nie podejmuje za nas oprogramowanie, które w sposób automatyczny analizowałoby, czy oceniało Twoje dane.
Masz prawo: (i) dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłaś/eś zgodę) do innego administratora danych; (ii) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (iii) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 
W sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected] lub pod następujący adres: Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa.
 

Rak & Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie

ul. Nowogrodzka 10 lok. 5, 00-511 Warszawa

www.rakwspolnicy.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy