Oferta pracy
Informujemy, że administratorem danych jest Banqware spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Application Engineer

Banqware Sp. z o.o.

Banqware Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 123A

Ochota

Warszawa

Your responsibilities

 • Participation in innovative projects related to PSD2/Open Banking/API integration

 • Work with tech teams located in Poland, Belgium, Romania, Vietnam

 • 3rd line of IT support for IT departments of our enterprise Clients

 • Development of tools and automation

 • Maintenance of our cloud environments (Azure)

 • Direct cooperation with our analyst and development teams

 • DevOps related tasks (CI/CD) with cooperation with Group core DevOps team

 • Support for functional / integration testing

Our requirements

 • Minimum 2 years of experience in a similar position

 • Solid knowledge of SQL and databases (in particular MS SQL)

 • Very good command of the spoken and written Polish and English language

 • Experience in the analysis of system logs

 • Experience in maintaining Docker environments

Optional

 • Experience in working with Postman

 • Knowledge of MongoDB

 • Knowledge of Linux

 • Knowledge of Jira and Confluence tools

 • Knowledge of the software development process

What we offer

 • Projects for international clients

 • Paid holidays

 • Flexible working hours and a partially remote work if needed

 • Private medical care - LuxMed

 • MultiSport membership

 • Individual development budget

 • Variety of cooperation forms (i.e. B2B contract/employment contract)

About Us

Banqware is an API-driven platform for open banking solutions, allowing for banks and fintech companies to access a number of European banking APIs.

Banqware helps TPPs and banks quickly access an open banking ecosystem and analyze banking data, allowing them to create bold and innovative solutions, as well as cross-sell and up-sell their existing product.

We are a part of Unifiedpost Group (Belgium) -one of the largest European Fintechs (Euronext: UPG) with operations in 22 countries.

Tech stack and tools we use

 • Tech stack: .net, python, Docker, Jinja, REST API, Azure cloud, RabbitMQ

 • Tools: Robo3t, Postman, Jira, Confluence, Selenium