Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Application Manager - ETL / Informatica

 • Łódź, łódzkie
 • Wersalska 6, 91-203 Łódź, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Pełny etat
 • 13.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Welcome to the team as
  Application Manager - ETL / Informatica
  Lodz, Poland

  Join Commerzbank Lodz as Application Manager.

  Commerzbank is a leading international commercial bank with branches and offices in almost 50 countries. The world is changing, becoming digital, and so are we. We are leaving the traditional bank behind us and are choosing to move forward as a digital enterprise. This is exactly why we need talented people who will join us on this journey. For that type person we have role waiting for you as a Application Manager for ETL/Informatica in Financial Crime, AML (Anti Money Laundry) and Sanctions cluster.

  The Cluster Financial Crime, AML (Anti Money Laundry) and Sanctions provides a global and holistic IT platform for Transaction Monitoring, Customer Scoring and Screening including the data provisioning platform. Actimize is one of the key applications for anti-money laundering, name screening and customer scoring / risk rating.

  In your role as Application Manager for ETL/Informatica applications you will be a team member of experts who are responsible for understanding complex data flows and their business purpose in order to ensure stable and reliable function and a high availability of the IT applications your team (cell) is responsible for. 

  Main Tasks:

  • As an application supporter you are responsible for stable operations of the applications within your scope. You will monitor these IT applications, perform the regular morning checks and react on all errors and support their correction
  • In close cooperation with the development team, the software vendor, and the customers (internal customers) you will be managing and maintaining the applications. In case of production issues, analyse and solve the problems in close collaboration with other involved teams
  • You will also be responsible for the underyling infrastructure (operating systems, databases, middleware like Data Integration platform and connectivity). For those you will be supported by infrastructure specialists from other teams
  • You are furthermore participating in the preparation and implementation of changes to the given environment. In that context you will be supporting test-activities on test-environments
  • You will be performing the test- and deployment process for new or released applications and interfaces, very often based on Informatica
  • You are one of the experts within your scrum team for all aspects of the integration layer (deploy and run)
  • You will Prepare and conduct the rollouts into production

  What we expect from you:

  • ETL (e.g Informatica PowerCenter) experience
  • Readiness for business travels to Germany 
  • Readiness to work in shifts - between 08:00 - 18:00

  Nice to have:

  • SQL
  • UC4 job scheduling system
  • Pearl, shell scripting
  • HPSM, HPQC
  • Oracle, MS SQL
  • JIRA

  Foreign Language Skills:

  • English B2 level mandatory
  • German optional

  What we offer:

  • Friendly multicultural environment;
  • The possibility of professional training and growth (English and German courses; technical trainings and workshops)
  • Training in Commerzbank headquarters in Frankfurt am Main
  • Satisfying remuneration
  • Medical healthcare, Multisport and canteen funding
  • Relax corner where you can recharge your batteries ;)
   
  Please add the following clause to your application:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 60261 Kaiserplatz, działającą przez Oddział w Polsce z siedzibą w Łodzi, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, do realizacji bieżącego procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).”

  "I consent to the processing of personal data contained in this document by Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, for the implementation of the current recruitment process and for the future recruitment, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO) and in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).”

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej także RODO), informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa;
  4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez trwania procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu cofnięcia zgody;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie procesu rekrutacyjnego i zawarcie stosunku pracy, natomiast w zakresie danych osobowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.