Oferta pracy

UWAGA! Prosimy o zamieszczenie w CV odpowiednich klauzul: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz wizerunku – zdjęcia) zawartych w moim CV przez administratora danych osobowych TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18 lok. U52, 00-410 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588449 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223046651, kapitał zakładowy 12 100 000 zł w całości wpłacony (dalej „Spółka”), w celach bieżącej rekrutacji prowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Spółkę. 2. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y), że podanie moich danych jest dobrowolne. (jeśli chcą Państwo być informowani o innych procesach rekrutacyjnych) 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez TMT Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celach innych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę w okresie 12 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
TMT Investments S.A.

Application Support Specialist

TMT Investments S.A.About the company

 • Warszawa

  Warszawa, Masovian
 • Valid for 22 days
  until: 11 Feb 2021
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)

Your responsibilities

Location: Warsaw

Job status: Permanent

Start date: Immediately

DESCRIPTION:

AXES is seeking to hire an Application Support Specialist to join the team. Based in Warsaw, Poland, the AXES Customer Service Team serves clients in Poland and in 50 countries globally. The scope of this position is to efficiently receive and solve customer support issues with respect to client installations and operations.

RESPONSIBILITIES:

- Receive inbound service requests from Poland SLA and Global Corporate clients, document the request, analyze the request and solve the issue.

- Be familiar with the different SLA parameters and ensure that timely resolution to problems are found.

- Be proficient in the AXES hardware, firmware, software as well as system functionality so as to be autonomous in responding to client requests.

- Maintain all knowledge base and documentation so as to have optimal knowledge of all AXES products.

- Perform configurations of AXES devices on the network.

- Visit client locations, install products and fix issues that can arise from time to time.

- Clearly document all customer requests all throughout the lifecycle of the open service ticket.

Our requirements

 • Excellent verbal and written communication skills in Polish, communicative level in English.

 • Experience in the casino industry will be considered an advantage.

 • TCP/IP competency will be considered an advantage.

 • Proven customer support experience or experience as a client service representative in a technology company.

 • Proven experience in product installation and configuration will be considered an advantage.

 • Knowledge of the JIRA Help Desk Software.

 • Troubleshooting personality is a must.

 • A valid driver’s license and passport will be required for this position.

TMT Investments S.A.

AXES is a Canadian Company with regional offices around the world. AXES is a global provider of cloud-based information technology, management solutions, and applications. AXES products and services measurably improve security, regulatory compliance, operational, and financial performance for governments, casinos, and slot route operators.

AXES’ independently certified technologies offer secure data collection from proprietary devices, encrypted connectivity, and communication for tamperproof cloud storage. A state-of-the-art App Store provides tailored and affordable functionality for specific business performance needs. Learn more about AXES at www.axes.ai

Scroll to the company’s profile

To apply for this position, please send your resume using the Aplikuj button below.