Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

ARCHITEKT AI

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Kasprzaka 2, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)

Działamy w pierwszej szóstce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych, dzięki czemu pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach.

W funkcjonowaniu naszego biznesu kluczowy jest obszar IT, w którym pracownicy mogą być odpowiedzialni za budowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem Bigdata, Cloud oraz AI, jak również rozwój nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, modernizację i utrzymanie infrastruktury serwerowej i sieciowej, wsparcie użytkowników i wiele innych. Bank jest środowiskiem bardzo dynamicznym i pełnym wyzwań, dającym możliwość współpracy z największymi firmami z branży IT jak Apple, Google, Microsoft, Amazon czy Oracle oraz z szeregiem innowacyjnych startupów zarówno z Polski jak i ze świata.

ARCHITEKT AI
 • Projektowanie rozwiązań technicznych które spełniają cele i wymagania biznesowe przy użyciu sztucznej inteligencji
 • Tworzenie projektów architektonicznych rozwiązań AI
 • Proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu wytwórczego
 • Zapewnianie zgodności rozwiązań technicznych z wytycznymi Banku
 • Współpraca z zespołami deweloperskim tworzącymi modele AI, architektami rozwiązań oraz zespołami MLOps.
 • Opiniowanie wymagań funkcjonalnych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji

 

 

 • Nie boisz się proponować nowych rozwiązań i konstruktywnie podchodzisz do pomysłów innych
 • Posiadasz doświadczenie pracy z narzędziem Sparx Enterprise Architect
 • Potrafisz efektywnie komunikować złożone zagadnienia (również osobom bez wiedzy technicznej)
 • Posiadasz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy architekta
 • Znasz specyfikę wytwarzania sztucznej inteligencji w modelu CRISP-ML
 • Potrafisz projektować rozwiązania wykorzystujące konteneryzację (OpenShift, Kubernetes) oraz integrację z innymi systemami i repozytoriami danych (relacyjne bazy danych, Hadoop, Hive)
 • Posiadasz doświadczenie w użyciu narzędzi wspierających GitLab, Nexus, Kubeflow
 • A opcjonalnie jeśli posiadasz doświadczenie z chmurą publiczną poparte certyfikatem
 • I chcesz rozwijać się w największej Grupie bankowej w Europie
 • Współpracę na podstawie umowy B2B
 • Udział w Transformacji Agile Banku
 • Wsparcie, wiedzę i pomoc przełożonych
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pracę zdalną a po pandemii model hybrydowy 
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)  z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 2. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zawarcie umowy o świadczenie usług lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BNP Paribas Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane do Indii, USA oraz Izraela na podstawie wiążących reguł korporacyjnych tj. Zasad korporacyjnych w sprawach kadrowych (BCR), Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z dokumentami, na podstawie których dochodzi do transferu danych, można zapoznać się na stronie http://b2e.group.echonet/pid113970-lid11/regulacje-dotycza-ce-rodo.html.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacji przez okres rekrutacji oraz 30 dni licząc od daty nawiązania współpracy.

W przypadku rezygnacji z nawiązania współpracy z Bankiem profil kandydata usuwany jest z systemu rekrutacji w przeciągu 14 dni licząc od daty zawiadomienia Banku o rezygnacji.

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w aktualnych i dalszych procesach rekrutacyjnych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank)
i podmioty z Grupy BNP Paribas (o jakich jest mowa w przekazanej przez Bank informacji)  moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji złożonej w systemie rekrutacji  w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu nawiązywania współpracy. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez Bank okres wskazany w dokumencie  informacyjnym lub do odwołania. ”

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne