Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]
 
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach
  (w przypadku gdy została wyrażona).
Jednocześnie informujemy, że:
 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego

Architekt Biznesowy

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

Warszawa

top
top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Architekt Biznesowy

Miejsce pracy: Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego szuka osoby, która chce być częścią dużego projektu transformacyjnego w obszarze operacji! Celem zmian będzie uporządkowanie architektury w obszarze Treasury oraz wymiana systemu Back-Office.                                               

Odpowiedzialność i zadania                                                                                                    

 • Opisywanie obecnej i docelowej architektury biznesowej                                          
 • Analiza luk i definiowanie obszarów organizacji wymagających zmiany
 • Identyfikacja i optymalizacja procesów biznesowych
 • Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego                                        
 • Tworzenie wytycznych i standardów dla prowadzonych projektów w zakresie wytwarzanych produktów prac                                                                                                                 
 • Wspieranie kierowników programów i kierowników projektów w maksymalizacji dostarczanego potencjału                                                                                                                    
 • Nadzór nad prowadzoną analizą biznesową oraz współpraca z Architektami IT w celu projektowania architektury rozwiązań

Oczekiwania:

 • Kilkuletnie doświadczenia na stanowisku Architekta lub Analityka Biznesowego
 • Myślenie strategiczne i umiejętności planowania długoterminowego    
 • Doświadczenie zawodowe w organizacji prowadzącej projekty o podobnym zakresie transformacyjnym
 • Znajomość cyklu życia produktów  bankowych                                                                               
 • Rozumienie cyklu wytwórczego dla systemów informatycznych                                              
 • Doświadczenie w zakresie definiowania, strukturyzowania i modelowania wymagań oraz procesów biznesowych                                                                                                                  
 • Doświadczenie w dokumentowaniu analizy biznesowej i systemowej oraz we współpracy z programistami, testerami w zakresie rozwoju aplikacji
 • Znajomość narzędzi typu workflow – preferowana JIRA, CASE – preferowany Enterprise Architect, BPMN, UML, (TOGAF mile widziane)                    
 • Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność i zdolności negocjacyjne
 • Mile widziane szkolenia i certyfikaty z obszaru analizy korporacyjnej lub biznesowej     

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Architekt Biznesowy

Bank Gospodarstwa Krajowego szuka osoby, która chce być częścią dużego projektu transformacyjnego w obszarze operacji! Celem zmian będzie uporządkowanie architektury w obszarze Treasury oraz wymiana systemu Back-Office.                                               

Odpowiedzialność i zadania                                                                                                    

 • Opisywanie obecnej i docelowej architektury biznesowej                                          
 • Analiza luk i definiowanie obszarów organizacji wymagających zmiany
 • Identyfikacja i optymalizacja procesów biznesowych
 • Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego                                        
 • Tworzenie wytycznych i standardów dla prowadzonych projektów w zakresie wytwarzanych produktów prac                                                                                                                 
 • Wspieranie kierowników programów i kierowników projektów w maksymalizacji dostarczanego potencjału                                                                                                                    
 • Nadzór nad prowadzoną analizą biznesową oraz współpraca z Architektami IT w celu projektowania architektury rozwiązań

Oczekiwania:

 • Kilkuletnie doświadczenia na stanowisku Architekta lub Analityka Biznesowego
 • Myślenie strategiczne i umiejętności planowania długoterminowego    
 • Doświadczenie zawodowe w organizacji prowadzącej projekty o podobnym zakresie transformacyjnym
 • Znajomość cyklu życia produktów  bankowych                                                                               
 • Rozumienie cyklu wytwórczego dla systemów informatycznych                                              
 • Doświadczenie w zakresie definiowania, strukturyzowania i modelowania wymagań oraz procesów biznesowych                                                                                                                  
 • Doświadczenie w dokumentowaniu analizy biznesowej i systemowej oraz we współpracy z programistami, testerami w zakresie rozwoju aplikacji
 • Znajomość narzędzi typu workflow – preferowana JIRA, CASE – preferowany Enterprise Architect, BPMN, UML, (TOGAF mile widziane)                    
 • Wysokie kompetencje interpersonalne – komunikatywność i zdolności negocjacyjne
 • Mile widziane szkolenia i certyfikaty z obszaru analizy korporacyjnej lub biznesowej     

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Bogaty pakiet benefitów pozapłacowych (karta MultiSport, opieka medyczna, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, narciarstwo, rowery, biegi, żeglarstwo
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie archiwalne