Architekt CRM

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kolska 12, 01-045 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 09.08.2019
 • Ważna jeszcze 21 dni (do 08.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Architekt CRM
  Nr ref.: ACRM 0819

  Oferujemy:

  • możliwość rozwoju i samorealizacji,
  • szkolenia,
  • miłą atmosferę pracy,
  • atrakcyjny pakiet socjalny.

  Do zadań osoby na tym stanowisku należy:

  • bieżąca praca dotycząca nadzoru nad utrzymaniem systemu Sugar CRM działającego w NASK PIB dla sieci OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna),
  • analiza problemów dotyczących funkcjonowania systemu Sugar CRM,
  • monitorowanie i analiza architektury obszaru CRM,
  • zbieranie i definiowanie wymagań dotyczących rozwoju w obszarze CRM, analiza rozwiązań technicznych, wybór firm wykonawczych,
  • przygotowywanie projektów technicznych, kosztorysów, analiz ekonomicznych w zakresie systemów CRM oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
  • nadzór nad pracą firm wykonawczych oraz pracowników oddelegowanych do realizacji projektów w ramach rozwoju systemów w obszarze CRM,
  • nadzór nad integracją ww. systemów z istniejącymi systemami OSS/BSS w NASK PIB,
  • analizy procesów biznesowych NASK PIB celem zaprojektowania ich implementacji w Sugar CRM,
  • nadzór nad migracją procesów i danych w ramach wdrażania nowych podsystemów/funkcjonalności i procesów w obszarze CRM,
  • opracowywanie planów testów, przeprowadzanie testów, analiza wyników,
  • rozwiązywanie problemów technicznych i merytorycznych,
  • śledzenie aktualnych trendów, nowych produktów i rozwiązań w zakresie ww. technologii,
  • ustalanie kryteriów i procedur odbioru prac i usług, nadzór nad odbiorami, rozliczanie wykonanych prac i usług,
  • przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej, aktualizacja informacji w systemach informatycznych, przekazywanie do eksploatacji,
  • udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach branżowych związanych bezpośrednio z zagadnieniami dotyczącymi nadzorowanego obszaru.

  Główne wymagania stawiane Kandydatom to:

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (min. 3 lata),
  • dobra znajomość systemu Sugar CRM (min. 2 lata),
  • znajomość narzędzi do modelowania architektury, najlepiej Sparx Enterprise Architect,
  • mile widziane doświadczenie w pracy u operatora telekomunikacyjnego,
  • wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (teleinformatyka, informatyka),
  • wiedza w zakresie:
   • aplikacji wspierających procesy biznesowe obszaru BSS m.in. klasy BPM, CRM,
   • systemów i rozwiązań technologicznych z obszaru CRM,
   • technologii sieci WEB i technologii portali internetowych (REST API, WSDL),
  • znajomość notacji UML i BPMN,
  • znajomość SQL,
  • podstawowa znajomość tematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
  • znajomość rynku związanego z branżą telekomunikacyjną,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
  • wysoka motywacja do pracy,
  • samodzielność w realizacji zadań i umiejętność pracy pod presją,
  • mile widziana znajomość architektury referencyjnej dla firmy telekomunikacyjnej TMForum Frameworx.
  Zainteresowała Cię nasza oferta? Wyślij nam swoje CV za pośrednictwem przycisku Aplikuj.
   
  Aplikując zgadzasz się na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 swoich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielasz w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem swojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
   
  Aplikując przyjmujesz do wiadomości, że:
  - NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, przekazane przez Ciebie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
  - administratorem Twoich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : [email protected] ;
  - przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  - NASK-PIB będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji Twoje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
  - przysługuje Ci prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
  - przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  - Twoje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
  www.nask.pl