Ta oferta pracy jest nieaktualna od 257 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Architekt ds. Bezpieczeństwa IT

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 07.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Architekt ds. Bezpieczeństwa IT
  miejsce pracy: Warszawa
  numer referencyjny: PKA/065/0618

  Miejsce pracy: Departament Bezpieczeństwa 

  Główne zadania:

  • opiniowanie projektów informatycznych pod kątem zgodności ze Standardami Bezpieczeństwa IT
  • udział w tworzeniu i rozwijaniu standardów bezpieczeństwa informatycznego Banku
  • udział w projektach rozwojowych Departamentu Bezpieczeństwa oraz współpraca z jednostkami IT
  • doraźne wsparcie merytoryczne w obszarze bezpieczeństwa IT dla pracowników innych jednostek organizacyjnych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa IT i analiza śledcza


  Jeżeli posiadasz?

  • Doświadczenie w obszarze Bezpieczeństwa IT (w roli Architekta, bądź Etycznego Hakera)
  • Wiedzę z obszaru Bezpieczeństwa ITi- cenimy to znacznie bardziej niż certyfikaty
  • Umiejętność statycznej i dynamicznej analizy kodu
  • Znajomość dobrych praktyk kodowania w najważniejszych językach (C#, Java, C/C++)
  • Praktyczną znajomość łańcucha i narzędzi SDLC oraz wspierających go narzędzi bezpieczeństwa 
  • Umiejętność modelowania zagrożeń
  • Znajomość architektury bezpieczeństwa systemów operacyjnych (Windows, Linux, Android, iOS) i frameworków wykonawczych (.NET i JRE)
  • Znajomość OWASP TOP 10
  • Znajomość OWASP Moblie TOP 10
  • Znajomość OWASP S- SDLC
  • Praktyczna znajomość narzędzi do testów penetracyjnych
  • Znajomość języków skryptowych
  • Chęć do ciągłego śledzenia nowych zagrożeń i przekładania ich na wymagania bezpieczeństwa dla aplikacji i całego łańcucha SDLC

  Zaaplikuj do Nas.


  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w renomowanej instytucji finansowej
  • możliwość rozwoju zawodowego w organizacji o wysokich standardach korporacyjnych
  • realizację innowacyjnych projektów
  • atrakcyjny pakiet socjalny
  • możliwość pracy zdalnej kilka razy w miesiącu 

  Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
  według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony www.mbank/kariera/rodo (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

  Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA (link), spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, Falest Investments SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K. i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].