Oferta pracy

Centralny Ośrodek Informatyki

Architekt ds. Integracji Systemów

Centralny Ośrodek Informatyki O firmie

 • mazowieckie

  mazowieckie
 • Ważna jeszcze 8 dni
  do: 23 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Technologie, których używamy

Wymagane

 • SOA/Microservices

 • SOAP

 • REST

 • WebSocket

 • JMS

 • MQSeries

 • RMI

 • AJP

 • GraphQL

 • Webhooks

 • gRPC

 • HTTP/HTTPs

 • SSL

 • SAML

 • STS

O projekcie

Poszukujemy doświadczonego architekta odpowiedzialnego za projektowanie i nadzór nad wdrożeniem rozwiązań integracyjnych w środowisku COI.

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie we współpracy z analitykami biznesowymi koncepcji biznesowo-technicznej rozwiązania realizującego zidentyfikowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

 • Opracowywanie wkładu do ofert w zakresie tworzenia analizy biznesowej, projektu technicznego oraz tworzenia oprogramowania

 • Tworzenie i aktualizacja projektu technicznego rozwiązania - projektowanie architektury rozwiązania w warstwie integracji

 • Projektowanie architektury rozwiązania we współpracy z obszarami bezpieczeństwa i infrastruktury rozwiązania w warstwie technologicznej (dobór i logika ułożenia komponentów)

 • Nadzór w procesie rozwoju i implementacji nad zgodnością tworzonego oprogramowania z zaprojektowaną architekturą i modelem integracji

 • Udział w tworzeniu strategii architektury, architektury segmentu integracji systemów oraz opracowywaniu wytycznych i standardów architektonicznych i technologicznych

Nasze wymagania

 • Umiejętność opracowania projektów technicznych i nadzór nad wdrożeniem rozwiązań integracyjnych

 • Projektowanie interfejsów i usług pomiędzy różnymi systemami/modułami w oparciu o architekturę SOA/Microservices z wykorzystaniem usług SOAP oraz REST

 • Opracowywanie wizji docelowej segmentu integracji systemów

 • Znajomość protokołów komunikacyjnych i doświadczenie w projektowaniu interfejsów SOAP, REST, WebSocket, JMS, MQSeries, RMI, AJP, GraphQL, Webhooks, gRPC, HTTP/HTTPs (łącznie z wersją HTTP/2)

 • Doświadczenie w rewizji kodu rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem definicji usług WSDL, XML/XSD, OpenAPI/Swagger/JSON

 • Znajomość metod zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji WS-Security, SSL, SAML, STS, XACML, OAuth, OpenId, UMA, JWT

 • Znajomość wzorców projektowych w zakresie integracji systemów, koncepcji DDD, projektowanie rozwiązań opartych o koncepcję mikroserwisów oraz SOA

 • Doświadczenie w pracy z narzędziami wspierającymi proces wytwórczy metodą DevOps

 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej rozwiązań - znajomość języka UML oraz doświadczenie w modelowaniu architektury rozwiązań

 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w złożonych środowiskach informatycznych

 • Wykształcenie wyższe techniczne, informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne

 • Znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Pracę zdalną;

 • Dostęp do najnowszych technologii;

 • Pracę nad aplikacjami, usługami i produktami, które mają wpływ na miliony użytkowników;

 • Dobry sprzęt i rynkowe wynagrodzenie;

 • Otwarty zespół ludzi nastawionych na rozwój;

 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji;

 • Dodatkowo: m.in. prywatna opieka medyczna, wczasy pod gruszą.

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

Centralny Ośrodek Informatyki

Są tacy, dla których przy tworzeniu usług cyfrowych najważniejszy jest człowiek.

Jest miejsce, gdzie dzięki technologii rozproszone instytucje łączą się w proste usługi przyjazne dla obywateli – tak wygląda kod do cyfryzacji. W Centralnym Ośrodku Informatyki realizujemy projekty dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jesteśmy unikalnym w skali państwa zespołem liczącym blisko 600 specjalistów.

Pracujemy zarówno w formule stacjonarnej, mieszanej, jak i telepracy.

Naszej pracy sprzyja:

• najnowsza technologia

• wiedza i doświadczenie ekspertów IT

• szkolenia

• zgrany i wspierający się zespół

• możliwość pracy zdalnej

Zostań częścią naszego kodu!

Przewiń do profilu firmy