Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Architekt ds. sieci transportowej i rozwiązań SDN

EXATELO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert

Exatel to polski lider usług bezpieczeństwa ICT. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym miejscu w Polsce dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów to nasz największy atut.

Obecnie szukamy osoby, która dołączy do zespołu w Biurze Architektury i Planowania Sieci na stanowisko:

Architekt ds. sieci transportowej i rozwiązań SDN

Zakres obowiązków:

 • monitorowanie światowych trendów rozwoju sieci teletransmisyjnych i implementacja w sieci Exatel najnowszych rozwiązań technicznych w tym technologii NewIP (SDN + NFV);
 • udział w projektach R&D z obszaru ICT - uczestniczenie we wszystkich fazach od badań technologicznych do wdrożenia;
 • planowanie architektury sieci transportowej w Exatel i aktywne podejmowanie działań w celu jej optymalizacji i modernizacji oraz podniesienia niezawodności;
 • przygotowanie koncepcji technicznych dla projektów inwestycyjnych w sieci IP/MPLS Exatel – określanie wielkości nakładów, kosztów i harmonogramów realizacji usług;
 • wsparcie innych komórek organizacyjnych w Exatel przy tworzeniu koncepcji i projektów technicznych koniecznych do wdrożenia nowych produktów i realizacji usług dla klientów Exatel;
 • przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej zatwierdzenie przez Zarząd EXATEL S.A. zadań inwestycyjnych, tworzenie wniosków inwestycyjnych i wniosków zakupowych;
 • merytoryczny nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w sieci transportowej Exatel oraz udział w przekazywaniu inwestycji do eksploatacji i na majątek firmy;
 • wsparcie merytoryczne dla działów zajmujących się utrzymaniem sieci Exatel przy diagnozowaniu i usuwaniu wykrytych nieprawidłowości w pracy urządzeń sieciowych.

Nasze oczekiwania:

 • wiedza z zakresu budowy i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych;
 • znajomość architektur i technologii stosowanych w szkieletowych i dostępowych sieciach pakietowych;
 • umiejętność projektowania sieci pakietowych IP/MPLS i Carrier/Metro Ethernet;
 • doświadczenie w instalacji i konfiguracji routerów takich producentów jak CISCO lub Juniper lub Huawei;
 • minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowiskach technicznych związanych
  z planowaniem lub utrzymaniem rozległych sieci pakietowych;
 • znajomość narzędzi do zarządzania zadaniami i bazą wiedzy, takich jak np. Jira, Confluence;
 • nastawienie na kreatywne poszukiwanie rozwiązań, realizację celów i współpracę;
 • dobra organizacja pracy i odporność na stres.

 

Mile widziane:

 • umiejętność korzystania z narzędzi pomiarowych: mierniki/testery Ethernet, generatory i analizatory ruchu np. IXIA, Spirent;
 • znajomość wysokopoziomowych języków programowania takich jak np. Python, Java;
 • certyfikaty CISCO (np. CCNA, CCNP);

Oferujemy:

 • możliwość pracy w zespole profesjonalistów oraz pasjonatów,
 • dostęp do najnowszych technologii,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację ciekawych zadań w branży telekomunikacyjnej,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: pakiet medyczny, karnet sportowy),
 • parking dla pracowników.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy