EXATEL

Architekt OSS

EXATELO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze 7 dni
  do: 15 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert

Polska firma telekomunikacyjna i innowacje? W EXATEL udowodnimy Ci, że to możliwe. Od ponad 20 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ICT dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Budujemy własne, unikalne produkty i narzędzia.

 

Do Biura Architektury i Planowania Sieci poszukujemy osoby na stanowisko:

 
Architekt OSS
Miejsce pracy: Warszawa

Zarządzamy i w trybie ciągłym rozbudowujemy jedną z największych sieci w Polsce i w związku z tym poszukujemy twórczej i zaangażowanej osoby która:

 • będzie trzymał pieczę nad architekturą działających, planowanych i wycofywanych systemów oraz aplikacji w domenie OSS (Operational Support Systems),
 • zdefiniuje i uzgodni wymagania architektoniczne dla planowanych zmian,
 • aktywnie będzie uczestniczył w procesie integracji różnych systemów,
 • zaproponuje bezpieczne, skalowalne i wygodne w utrzymaniu rozwiązania zgodne ze standardami i dobrymi praktykami,
 • opracuje dokumentację architektoniczną i będzie dbał o jej kompletność i aktualność,
 • potwierdzi czy wdrożenie będzie wymagało wprowadzenia zmian w zintegrowanych systemach oraz na styku z nimi,
 • będzie współpracować z pozostałymi komórkami merytorycznymi w organizacji oraz partnerami zewnętrznymi w trakcie projektów i inicjatyw,
 • wesprze architektów sieci w ustaleniu bieżących zadań rozwojowych.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane informatyczne,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w uczestniczeniu w projektach dotyczących budowy nowych lub modyfikacji istniejących rozwiązań w domenie OSS (m.in. FM, PM, CM, IM), także w zakresie wielu zintegrowanych ze sobą systemów,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej, architektonicznej,
 • znajomość narzędzi: Jira, Confluence,  Enterprise Architect,
 • umiejętność poprawnego i jednoznacznego określania wymagań,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane:
  • znajomość procesów automatyzacji i orkiestracji w sieciach telekomunikacyjnych;
  • znajomość standardów i opracowań TM Forum.

Oferujemy:

 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi,
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy),
 • benefity socjalne i oferty pracownicze,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • parking dla pracowników.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Polska firma telekomunikacyjna i innowacje? W EXATEL udowodnimy Ci, że to możliwe. Od ponad 20 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ICT dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Dobrze znamy rynek teleinformatyczny. Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych technologii. Budujemy własne, unikalne produkty i narzędzia.

 

Do Biura Architektury i Planowania Sieci poszukujemy osoby na stanowisko:

Architekt OSS

Zarządzamy i w trybie ciągłym rozbudowujemy jedną z największych sieci w Polsce i w związku z tym poszukujemy twórczej i zaangażowanej osoby która:

 • będzie trzymał pieczę nad architekturą działających, planowanych i wycofywanych systemów oraz aplikacji w domenie OSS (Operational Support Systems),
 • zdefiniuje i uzgodni wymagania architektoniczne dla planowanych zmian,
 • aktywnie będzie uczestniczył w procesie integracji różnych systemów,
 • zaproponuje bezpieczne, skalowalne i wygodne w utrzymaniu rozwiązania zgodne ze standardami i dobrymi praktykami,
 • opracuje dokumentację architektoniczną i będzie dbał o jej kompletność i aktualność,
 • potwierdzi czy wdrożenie będzie wymagało wprowadzenia zmian w zintegrowanych systemach oraz na styku z nimi,
 • będzie współpracować z pozostałymi komórkami merytorycznymi w organizacji oraz partnerami zewnętrznymi w trakcie projektów i inicjatyw,
 • wesprze architektów sieci w ustaleniu bieżących zadań rozwojowych.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – mile widziane informatyczne,
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w uczestniczeniu w projektach dotyczących budowy nowych lub modyfikacji istniejących rozwiązań w domenie OSS (m.in. FM, PM, CM, IM), także w zakresie wielu zintegrowanych ze sobą systemów,
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej, architektonicznej,
 • znajomość narzędzi: Jira, Confluence,  Enterprise Architect,
 • umiejętność poprawnego i jednoznacznego określania wymagań,
 • wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane:
  • znajomość procesów automatyzacji i orkiestracji w sieciach telekomunikacyjnych;
  • znajomość standardów i opracowań TM Forum.

Oferujemy:

 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach,
 • pracę w gronie pasjonatów i profesjonalistów z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi,
 • pakiet świadczeń socjalnych (pakiet medyczny LuxMed, karnet sportowy),
 • benefity socjalne i oferty pracownicze,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • parking dla pracowników.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne