PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Architekt Procesów Biznesowych

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 20 dni
  6 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
top

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. to jeden z kluczowych podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną 1 sierpnia 2014 r. stając się największym sprzedawcą gazu w Polsce. Głównym zadaniem spółki jest obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Architekt Procesów Biznesowych
Miejsce pracy: Warszawa
PKA_1_CEN_2020

 Opis stanowiska: 

 • Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania procesami;
 • Monitoring spójności procesów biznesowych z obowiązującymi standardami;
 • Przeprowadzanie przeglądów procesów i dokumentowanie ich wyników;
 • Projektowanie rozwiązań do rozwoju nowych lub modyfikacji istniejących procesów biznesowych;
 • Analiza procesów biznesowych;
 • Samodzielne prowadzenie inicjatyw i projektów od fazy analizy do wdrożenia;
 • Monitorowanie i raportowanie rezultatów wdrożeń i wprowadzonych rozwiązań;
 • Monitorowanie projektów, tworzenie harmonogramów i dokumentacji projektowej w obszarze procesów biznesowych;
 • Definiowanie mierników (KPI/SLA) dla pomiarów efektywności projektów i procesów;
 • Prowadzenie warsztatów i spotkań projektowych;
 • Współpraca przy projektowaniu założeń i definicji dla nowych rozwiązań biznesowych;
 • Realizacja projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metodyki i narzędzi LEAN, Six Sigma i metodyk zarządzania projektami np. PRINCE2, Agile.

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia, zarządzania i wdrażania cross przekrojowej metodyki procesowej oraz narzędzi zarządzania procesami, prowadzeniu analiz procesów biznesowych, specyfikowaniu wymagań funkcjonalnych;
 • Umiejętność mapowania procesów w notacji BPMN oraz narzędzi wykorzystywanych w zakresie modelowania i analizy procesów w szczególności ADONIS (ewentualnie Aris, Enterprise Architect);
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków;
 • Doświadczenie w prowadzeniu spotkań i warsztatów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolność prowadzenia negocjacji;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność rozumienia zagadnień projektowych i realizacji projektów;
 • Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku;
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się MS Office (również Visio i MS Project);
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę w dynamicznym zespole;
 • Szeroki pakiet benefitów pracowniczych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Przesłanie do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. („PGNiG OD”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez PGNiG OD w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248.
 2. PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG OD, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu PGNiG OD obrony swych praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG OD w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.
 10. W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Grupy Pracuj.pl sp. z o.o. lub systemu eRecruiter, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzech w związku z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez ww. podmiot. W takim wypadku PGNiG OD zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie umowy w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub też z wykorzystaniem podmiotu uczestniczącego w Programie Privacy Shield. Kopię stosowanych zabezpieczeń można uzyskać zwracając się do PGNiG OD drogą pisemną na adres jej siedziby lub drogą elektroniczną na e-mail: [email protected]

 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. to jeden z kluczowych podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną 1 sierpnia 2014 r. stając się największym sprzedawcą gazu w Polsce. Głównym zadaniem spółki jest obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Architekt Procesów BiznesowychNumer ref.: PKA_1_CEN_2020

 Opis stanowiska: 

 • Opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania procesami;
 • Monitoring spójności procesów biznesowych z obowiązującymi standardami;
 • Przeprowadzanie przeglądów procesów i dokumentowanie ich wyników;
 • Projektowanie rozwiązań do rozwoju nowych lub modyfikacji istniejących procesów biznesowych;
 • Analiza procesów biznesowych;
 • Samodzielne prowadzenie inicjatyw i projektów od fazy analizy do wdrożenia;
 • Monitorowanie i raportowanie rezultatów wdrożeń i wprowadzonych rozwiązań;
 • Monitorowanie projektów, tworzenie harmonogramów i dokumentacji projektowej w obszarze procesów biznesowych;
 • Definiowanie mierników (KPI/SLA) dla pomiarów efektywności projektów i procesów;
 • Prowadzenie warsztatów i spotkań projektowych;
 • Współpraca przy projektowaniu założeń i definicji dla nowych rozwiązań biznesowych;
 • Realizacja projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem metodyki i narzędzi LEAN, Six Sigma i metodyk zarządzania projektami np. PRINCE2, Agile.

Wymagania:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia, zarządzania i wdrażania cross przekrojowej metodyki procesowej oraz narzędzi zarządzania procesami, prowadzeniu analiz procesów biznesowych, specyfikowaniu wymagań funkcjonalnych;
 • Umiejętność mapowania procesów w notacji BPMN oraz narzędzi wykorzystywanych w zakresie modelowania i analizy procesów w szczególności ADONIS (ewentualnie Aris, Enterprise Architect);
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków;
 • Doświadczenie w prowadzeniu spotkań i warsztatów;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolność prowadzenia negocjacji;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność rozumienia zagadnień projektowych i realizacji projektów;
 • Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku;
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się MS Office (również Visio i MS Project);
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę w dynamicznym zespole;
 • Szeroki pakiet benefitów pracowniczych;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Przesłanie do PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. („PGNiG OD”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez PGNiG OD w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248.
 2. PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez  e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane: a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG OD, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu PGNiG OD obrony swych praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG OD w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.
 10. W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem Grupy Pracuj.pl sp. z o.o. lub systemu eRecruiter, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzech w związku z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez ww. podmiot. W takim wypadku PGNiG OD zapewnia odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie umowy w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską lub w ramach wiążących reguł korporacyjnych lub też z wykorzystaniem podmiotu uczestniczącego w Programie Privacy Shield. Kopię stosowanych zabezpieczeń można uzyskać zwracając się do PGNiG OD drogą pisemną na adres jej siedziby lub drogą elektroniczną na e-mail: [email protected]

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne