Ta oferta pracy jest nieaktualna od 24 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Architekt Prowadzący

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • 28.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NOVISA Development to deweloper mieszkaniowy, który zrealizował na przestrzeni ostatnich 17 lat projekty budowlane o łącznej powierzchni ponad 150.000 m kw PUM. W związku z dalszym rozwojem własnego biura projektowego poszukujemy osoby na stanowisko Architekta Prowadzącego


  Poszukiwana/poszukiwany

  Architekt Prowadzący
  Miejsce pracy: Białystok

  Zakres odpowiedzialności:

  • umiejętność tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu,
  • koordynowanie projektu od etapu wyboru działki do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • nadzór nad realizacją projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  • współpraca z branżystami oraz podmiotami zewnętrznymi w procesie projektowym,
  • prowadzenie niezbędnych uzgodnień i reprezentowanie inwestora przez urzędami.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia kierunkowego (architektura),
  • biegłej znajomości programu AutoCad,
  • znajomość programu Revit 3D będzie dodatkowym atutem,
  • bardzo dobrej znajomości warunków technicznych, przepisów prawa budowlanego i przepisów z nimi powiązanych,
  • umiejętności koordynacji procesu projektowego we współpracy z projektantami,
  • samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności, komunikatywności,
  • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania,

  Oferujemy:

  • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
  • duży zakres samodzielności,
  • możliwości rozwoju zawodowego w ramach kompetentnego i inspirującego zespołu,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • szkolenia specjalistyczne.

  Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV. Mile widziane będzie załączenie również portfolio potwierdzającego umiejętności w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego.

  ZGODA NA
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych (aktualnych i przyszłych)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Novisa Development sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000488842 („Administrator Danych”) zawartych w moim życiorysie (CV), w szczególności: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, w celu przeprowadzania procesu rekrutacji na stanowisko Manager ds. Inwestycji Budowlanych, umożliwienia kontaktu ze mną, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania informacji dotyczących procesu rekrutacji.

  Ogólna klauzula informacyjna (rekrutacja)

  Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

  1.Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Novisa Development sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-801 Warszawa, ul. Puławska nr 403A, adres do korespondencji: ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa), KRS: 0000488842, NIP: 7010044936, REGON: 140733062 („Administrator Danych”).

  2.Dane kontaktowe Administratora Danych

  Z Administratorem Danych można się skontaktować:

  1. telefonicznie: 225457020;
  2. pod adresem e-mail: [email protected];
  3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Novisa Development sp. z o.o. sp. j., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa;
  3.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/ Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:

  1. pod adresem e-mail: [email protected];
  2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Novisa Development sp. z o.o. sp. j., ul. Cieślewskich 53, 03-017 Warszawa;
  4.Cele i podstawy przetwarzania

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania procesu rekrutacji na stanowisko Manager ds. Inwestycji Budowlanych, umożliwienia kontaktu z Panią/Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących procesu rekrutacji, na podstawie:

  1. Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f), którym jest ocena zdolności i umiejętności w celu przedstawienia odpowiedniej oferty rekrutacyjnej.
  5.Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane mogą być udostępnione:

  1. spółkom powiązanym z Administratorem Danych;
  2. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe itp.);
  3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
  4. podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.
  6.Prawo do cofnięcia zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres e-mail: [email protected] lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.

  7.Prawo do sprzeciwu

  Może Pani/ Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez e-mail: [email protected]; telefonicznie: 225457020.

  8.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Administrator Danych nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  9.Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych będzie przetwarzać przez okres realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w przyszłych procesach rekrutacji przez okres 1 rok od dnia wyrażenia zgody.

  10.Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
  5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

  W celu wykonania swoich praw może Pani/ Pan skierować żądanie pod adres email: [email protected] lub udać się do siedziby Administratora Danych. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych będzie musiał odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.

  11.Informacja o dobrowolności podania danych

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzania procesu rekrutacji na stanowisko Manager ds. Inwestycji Budowlanych, umożliwienia kontaktu z Panią/ Panem, oceny kwalifikacji, dopasowania oferty pracy i przekazywania Pani/ Panu informacji dotyczących procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych na stanowisko Manager ds. Inwestycji Budowlanych przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.