Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Architekt Rozwiązań IT (GOmobile)

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 23 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych, oferujemy Ci także pracę. Obszar IT jest kluczowy w funkcjonowaniu naszego biznesu. Dlatego zapewniamy pracownikom to, czego potrzebują, by wspólnie osiągać sukcesy. Innowacyjne rozwiązania, aplikacje, współpraca z największymi graczami w branży i innowacyjnymi startupami. Dajemy Ci atrakcyjne benefity, bo zawsze Cię słuchamy. Nawet jak mówisz specjalnym kodem.

 

GOmobile jest nowoczesną aplikacją bankową dla klientów indywidualnych banku BNP Paribas Polska. Aplikacja umożliwia Klientom szybki dostęp do wielu bankowych funkcjonalności:

 • Szybkie sprawdzanie stanu konta;
 • Realizacja przelewów;
 • Podgląd produktów oraz wnioskowanie o nowe produkty;
 • Płatności BLIK;
 • Płatności Google Pay oraz Apple Pay;
 • Założenie konta bez wizyty w oddziale poprzez weryfikację wideo.

 

Architekt Rozwiązań IT (GOmobile)Numer ref.: ARIT/Warszawa/6272/EB
 • współpraca na styku biznes – IT w celu zapewnienia zgodności rozwiązań
  z wymaganiami architektonicznymi oraz celami biznesowymi;
 • analiza i dobór rozwiązań technologicznych zgodnych z oczekiwaniami biznesu
  i architekturą IT;
 • projektowanie efektywnych, użytecznych i adekwatnych do potrzeb organizacji rozwiązań architektonicznych;
 • przygotowywanie wstępnych wycen w fazie planowania;
 • odpowiedzialność za techniczną stronę realizacji projektów w ramach swojego obszaru (Value Streamu), w tym wybór technologii oraz sposobów integracji, techniczne uzgodnienia z dostawcami lub innymi zespołami IT;
 • uczestnictwo w planowaniu i projektowaniu modeli architektury korporacyjnej banku;
 • zarządzanie wymaganiami architektonicznymi, nadzorowanie przestrzegania zasad ładu architektonicznego;
 • udział w ambitnych projektach z obszaru Rynków Kapitałowych, Custody oraz Treasury;
 • wsparcie programów transformacyjnych banku.
 • wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 5 lat;
 • umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF;
 • znajomość szablonów i sposobów opisu architektury systemów informatycznych;
 • znajomość narzędzi służących do modelowania architektury;
 • umiejętność modelowania w UML, BPMN, Certyfikat TOGAF;
 • doświadczenie w projektowaniu architektury złożonych, skalowalnych systemów IT działających w środowisku zintegrowanym;
 • szeroka wiedza związana z budową aplikacji w architekturze microservices oraz w zakresie integracji systemów (XML, JSON, REST, SOAP, WSDL, WebSocket);
 • bardzo dobra znajomość języka JAVA (JEE oraz Spring) i technologii do budowy FrontEnd (HTML, CSS, JavaScript, Angular, JSF, KendoUI, React, Bootstrap);
 • wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT);
 • umiejętność zarządzania projektami i/lub programami;
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • pasja, zaangażowanie i partnerska współpraca.

Mile widziane:

 • certyfikacja ArchiMate.
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczne godziny pracy;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • dostęp do wiodącej technologii oraz szerokie możliwości rozwoju kompetencji;
 • możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • samodzielne stanowisko pracy pełne wyzwań i ciekawych projektów;
 • realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)  z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 2. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BNP Paribas Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

 

Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane do Indii, USA oraz Izraela na podstawie wiążących reguł korporacyjnych tj. Zasad korporacyjnych w sprawach kadrowych (BCR), Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z dokumentami, na podstawie których dochodzi do transferu danych, można zapoznać się na stronie http://b2e.group.echonet/pid113970-lid11/regulacje-dotycza-ce-rodo.html.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacji przez okres rekrutacji oraz 30 dni licząc od daty zatrudnienia

W przypadku rezygnacji z podjęcia zatrudnienia w Banku profil kandydata usuwany jest z systemu rekrutacji w przeciągu 14 dni licząc od daty  zawiadomienia Banku o rezygnacji.

 

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w aktualnych i dalszych procesach rekrutacyjnych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank)
i podmioty z Grupy BNP Paribas (o jakich jest mowa w przekazanej przez Bank informacji)  moich danych osobowych oraz danych osobowych członków mojej rodziny zawartych w mojej aplikacji złożonej w systemie rekrutacji  w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu zatrudnienia. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez Bank okres wskazany w dokumencie  informacyjnym lub do odwołania.”

Ogłoszenie archiwalne