Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK”) z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. W BGK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected]

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w BGK. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • uzasadnionego interesu BGK (zatrudnianie pracowników),
 • w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy,
 • na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: [email protected]
 • dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
 • przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Al. Jerozolimskich 7.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 • został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
 • otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Architekt Rozwiązań IT

Bank Gospodarstwa KrajowegoO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7

Warszawa

top

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Architekt Rozwiązań IT
Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:

 • Opracowywanie standardów projektowania komponentów wdrażanych i utrzymywanych systemów i aplikacji
 • Opracowywanie wymagań do systemów IT na podstawie wymagań biznesowych
 • Wsparcie architektoniczne w rozwiązywaniu problemów projektowych
 • Projektowanie rozwiązań wraz z dokumentacją na poziomie Enterprise Architect oraz dokumentów projektowych
 • Określanie zakresu zmian w systemach IT na podstawie produktów analizy
 • Weryfikacja produktów analiz systemowych w odniesieniu do koncepcji architektonicznej
 • Wsparcie celów biznesowych poprzez opracowanie planów rozwoju systemów IT
 • Identyfikowanie sposobów wykorzystania dostępnych technologii i rozwiązań informatycznych dla osiągnięcia założonych celów i rozwoju obszarów biznesowych
 • Określanie kierunków rozwoju aplikacji bankowych we współpracy z Architektem IT
 • Rozpoznawanie rynku pod względem nowych aplikacji, które mogłyby usprawnić pracę operacyjną banku

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze analizy systemowej lub architektury rozwiązań IT
 • Znajomość wzorców projektowych i standardów integracji systemów
 • Umiejętność modelowania w notacji UML i BPMN
 • Umiejętność projektowania architektury aplikacji wielowarstwowych
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect)
 • Znajomość zagadnień z zakresu architektury bezpieczeństwa aplikacji
 • Praktyczna znajomość procesu wytwórczego oprogramowania
 • Doświadczenie w projektowaniu interfejsów (SOAP, REST)
 • Doświadczenie w pracy w metodykach kaskadowych i zwinnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej
 • Samodzielność i dokładność
 • Analityczne podejście do rozwiązywanych problemów
 • Komunikatywność
 • Mile widziane:
  • Doświadczenie w pracy w bankowości
  • Znajomość TOGAF i ArchiMate
  • Znajomość metod szacowania oprogramowania IFPUG lub COSMIC

 

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

BGK to państwowy bank rozwoju - centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w  rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Architekt Rozwiązań IT

Odpowiedzialność i zadania:

 • Opracowywanie standardów projektowania komponentów wdrażanych i utrzymywanych systemów i aplikacji
 • Opracowywanie wymagań do systemów IT na podstawie wymagań biznesowych
 • Wsparcie architektoniczne w rozwiązywaniu problemów projektowych
 • Projektowanie rozwiązań wraz z dokumentacją na poziomie Enterprise Architect oraz dokumentów projektowych
 • Określanie zakresu zmian w systemach IT na podstawie produktów analizy
 • Weryfikacja produktów analiz systemowych w odniesieniu do koncepcji architektonicznej
 • Wsparcie celów biznesowych poprzez opracowanie planów rozwoju systemów IT
 • Identyfikowanie sposobów wykorzystania dostępnych technologii i rozwiązań informatycznych dla osiągnięcia założonych celów i rozwoju obszarów biznesowych
 • Określanie kierunków rozwoju aplikacji bankowych we współpracy z Architektem IT
 • Rozpoznawanie rynku pod względem nowych aplikacji, które mogłyby usprawnić pracę operacyjną banku

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze analizy systemowej lub architektury rozwiązań IT
 • Znajomość wzorców projektowych i standardów integracji systemów
 • Umiejętność modelowania w notacji UML i BPMN
 • Umiejętność projektowania architektury aplikacji wielowarstwowych
 • Znajomość narzędzi typu CASE (np. Enterprise Architect)
 • Znajomość zagadnień z zakresu architektury bezpieczeństwa aplikacji
 • Praktyczna znajomość procesu wytwórczego oprogramowania
 • Doświadczenie w projektowaniu interfejsów (SOAP, REST)
 • Doświadczenie w pracy w metodykach kaskadowych i zwinnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej
 • Samodzielność i dokładność
 • Analityczne podejście do rozwiązywanych problemów
 • Komunikatywność
 • Mile widziane:
  • Doświadczenie w pracy w bankowości
  • Znajomość TOGAF i ArchiMate
  • Znajomość metod szacowania oprogramowania IFPUG lub COSMIC

 

U nas możesz liczyć na:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Ubezpieczenie na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
 • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
 • Opieka medyczna Lux Med
 • Karta MultiSport
 • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
 • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
 • Płatny Program Poleceń Pracowników
 • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
 • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
 • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne