Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Architekt Rozwiązań IT (Zespół Systemów Ryzyka)

BNP Paribas Bank Polska S.A.O firmie

 • Ul. Kasprzaka 2, Warszaw

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych, oferujemy Ci także pracę. Obszar IT jest kluczowy w funkcjonowaniu naszego biznesu. Dlatego zapewniamy pracownikom to, czego potrzebują, by wspólnie osiągać sukcesy. Innowacyjne rozwiązania, aplikacje, współpraca z największymi graczami w branży i innowacyjnymi startupami. Dajemy Ci atrakcyjne benefity, bo zawsze Cię słuchamy. Nawet jak mówisz specjalnym kodem.

Architekt Rozwiązań IT (Zespół Systemów Ryzyka)

Chcesz tworzyć rozwiązania mające wpływ na realne funkcjonowanie całego Banku?
Zależy Ci na możliwości podejmowania własnych inicjatyw i pracy w zgranym zespole?


Zapraszamy Cię do dołączenia do naszego Zespołu Systemów Ryzyka w BNP Paribas Bank Polska S.A. zajmującego się rozwojem i utrzymaniem systemów dla obszaru Ryzyka.

 

Charakter Twojej pracy:

 • Projektowanie architektury systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi standardami architektonicznymi IT z uwzględnieniem stabilności, bezpieczeństwa, skalowalności i wysokiej dostępności;
 • Analiza oraz dokumentacja architektury aktualnych rozwiązań, pozyskiwanie informacji na temat istniejących procesów, systemów oraz rozwiązań w organizacji,
 • Współpraca z analitykami i właścicielami biznesowymi systemów informatycznych przy projektowaniu rozwiązań integracyjnych i architektonicznych;
 • Wsparcie zespołu programistycznego w procesie budowy, testów i wdrażania oprogramowania, prowadzenie od strony technicznej strumieni prac;
 • Nadzór nad standardami architektonicznymi i technologicznymi;
 • Opiniowanie projektów i rozwiązań technologicznych dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz współpracę z dostawcami w zakresie budowy i integracji dostarczanych systemów.
 • Wykształcenie wyższe informatyczne/techniczne;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min 5 lat;
 • Umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF, znajomość szablonów i sposobów opisu architektury systemów informatycznych;
 • Znajomość narzędzi służących do modelowania architektury, umiejętność modelowania w UML, BPMN, Certyfikat TOGAF, mile widziane certyfikacja ArchiMate;
 • Doświadczenie w projektowaniu architektury złożonych, skalowalnych systemów IT działających w środowisku zintegrowanym;
 • Szeroka wiedza związana z budową aplikacji w architekturze microservices oraz w zakresie integracji systemów (XML, JSON, REST, SOAP, WSDL, WebSocket);
 • Znajomość zasad tworzenia modeli danych oraz baz danych;
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych (Oracle, MS SQL), doświadczenie w budowaniu data martów;
 • Doświadczenie w tworzeniu architektury rozwiązań ETL;
 • Mile widziana znajomości technologii Microsoft w zakresie projektowania i wytwarzania oprogramowania, w szczególności MS SQL, .NET, MVC;
 • Znajomość rozwiązań CI/CD;
 • Wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT);
 • Umiejętność zarządzania projektami i/lub programami;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Pasja, zaangażowanie i partnerska współpraca.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju kariery na ścieżce eksperckiej lub menedżerskiej w różnych obszarach Banku;
 • Obecnie 100% pracy zdalnej, po pandemii model hybrydowy 50/50 %
 • Praca w zespołach SCRUM w metodyce AGILE;
 • Zgrany zespół;
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów.

Klauzula obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”)  z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 2. 

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • wykonywaniem czynności związanych z udziałem w procesie rekrutacji i wnioskiem o zatrudnienie w Banku lub innej spółce z siedzibą w Polsce albo za granicą, wchodzącej w skład grupy kapitałowej do której należy Bank BNP Paribas Polska S.A (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie pozostałych danych),
 • przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • spółki z grupy kapitałowej BNP Paribas. Szczegółowy wykaz dotyczący tej grupy znajduje się na stronie internetowej Banku (https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-paribas-w-polsce) oraz w oddziałach Banku,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Banku w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT,
 • firma medyczna współpracująca z Bankiem w zakresie wykonywania wstępnych badań lekarskich.

 

Bank przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe są przekazywane do Indii, USA oraz Izraela na podstawie wiążących reguł korporacyjnych tj. Zasad korporacyjnych w sprawach kadrowych (BCR), Standardowych Klauzul Umownych wydanych przez Komisję Europejską oraz decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Z dokumentami, na podstawie których dochodzi do transferu danych, można zapoznać się na stronie http://b2e.group.echonet/pid113970-lid11/regulacje-dotycza-ce-rodo.html.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w systemie rekrutacji przez okres rekrutacji oraz 30 dni licząc od daty zatrudnienia

W przypadku rezygnacji z podjęcia zatrudnienia w Banku profil kandydata usuwany jest z systemu rekrutacji w przeciągu 14 dni licząc od daty  zawiadomienia Banku o rezygnacji.

 

Jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody uniemożliwia uczestnictwo kandydata w aktualnych i dalszych procesach rekrutacyjnych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).

 

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Bank przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: [email protected].

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank)
i podmioty z Grupy BNP Paribas (o jakich jest mowa w przekazanej przez Bank informacji)  moich danych osobowych oraz danych osobowych członków mojej rodziny zawartych w mojej aplikacji złożonej w systemie rekrutacji  w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu zatrudnienia. Zgoda obowiązuje przez przyjęty przez Bank okres wskazany w dokumencie  informacyjnym lub do odwołania.”

CV powinno zawierać dane wskazane w art.221§1 Kodeksu pracy, w szczególności: identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia); kontaktowe; o wykształceniu (ukończonych szkołach, studiach, szkoleniach, kursach); kwalifikacjach zawodowych (umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym); przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych).

Zamieszczając w CV inne dane, w szczególności dane wrażliwe (dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,  przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) oraz naciskając przycisk Aplikuj i przesyłając CV - wyrażasz  zgodę na przetwarzanie przez Bank w procesie rekrutacji innych danych, w tym danych wrażliwych.

Ogłoszenie archiwalne