Ta oferta pracy jest nieaktualna od 356 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Architekt - Specjalista tworzenia dokumentacji technicznej (freelancer)

 • śląskie
 • Specjalista
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Galeria Domów PL to jeden z wiodących sklepów internetowych oferujących gotowe projekty domów. Działamy nieprzerwanie od 1994 roku. Oferujemy do sprzedaży wyłącznie projekty autorstwa naszej pracowni projektowej. 

  Aktualnie poszukujemy Partnerów do współpracy przy opracowaniu dokumentacji technicznych wykonywanych przez nas projektów.
  Architekt - Specjalista tworzenia dokumentacji technicznej (freelancer)

  Oferujemy współpracę w oparciu o B2B w systemie zdalnym (pracę można traktować również jako dodatkową). 

  Wymagania: 

  • Bardzo dobra znajomość AutoCad
  • Bardzo dobra znajomość technologii budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym
  • Dobra znajomość przepisów budowlanych
  • Doświadczenie w pracy przy tworzeniu dokumentacji technicznej
  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
  • Wykształcenie wyższe techniczne, branżowe

  Ogromne atuty: 

  • Doświadczenie w nadzorze
  • Doświadczenie na budowie

  Dodatkowe atuty: 

  • Znajomość przepisów administracyjnych
  • Umiejętność pisania testów opisów technicznych
  • Znajomość Word, Excel
  • Znajomość zagadnień norm budowlanych

  Składając CV i aplikację, wyrażasz zgodę firmie Galeria Domów PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na ich wykorzystanie w celu oceny Twoich kwalifikacji pod kątem tej lub innej oferty pracy.

  Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:
  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: GALERIA DOMÓW PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Kasztanowa 44, 30-227 Kraków, e-mail: [email protected]
  2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, moja zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
  3. Moje dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące realizacji zadań pracodawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  4. Moje dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych oraz przez 10 lat, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 442(1), w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  5. Jako kandydat do pracy mam prawo: żądania dostępu do moich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mam prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody mogę złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
  7. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
  8. Kontakt z administratorem: Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz o coś zapytać? Napisz na adres e-mail: [email protected]
  bottom